Bouwen aan een stad waarin iedereen meedoet

05 oktober 2020
Rijtje huizen in een straat

Het Convenant Wonen 2020-2025 is op 30 september 2020 getekend. Hierin staan de plannen van huurders, gemeente en woningcorporaties op het gebied van duurzaam, betaalbaar en fijn wonen in Tilburg.

Met deze vijfde editie van het vijfjarig convenant wordt een langdurige samenwerking opnieuw bekrachtigd. Een belangrijke pijler van de samenwerking vormen de inwoners, vertegenwoordigd in het Stedelijk Bewoners Overleg (SBO Tilburg). SBO-voorzitter Frans Schotel: “In het convenant zijn verplichtingen aangegaan om een minimaal aantal sociale huurwoningen te realiseren. Uiteraard kunnen het er wat ons betreft nooit genoeg zijn. We blijven de uitwerking van het convenant intensief volgen.”

Ook de woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg tekenden de overeenkomst. “Het Convenant Wonen verwoordt ons gedeelde beeld van de opgaven voor de sociale woningbouw in Tilburg. Een sterk punt van het convenant is de uitwerking van de ambities in gezamenlijke afspraken op het brede terrein van wonen, leefbaarheid en zorg,” aldus Paul Kouijzer, directeur-bestuurder van TBV Wonen.

“De Tilburgse corporaties zijn als eigenaar van zo’n 30.000 woningen in de stad en dorpen een belangrijke partner voor de gemeente Tilburg in de energietransitie en de klimaatadaptatie. In het nieuwe convenant hebben we goede afspraken gemaakt over de verdere verduurzaming van deze woningvoorraad en het optimaal inzetten van daken van bestaande en nieuwe woningen voor zonne-energie”,  aldus wethouder Oscar Dusschooten (Wonen en Energietransitie): “Maar ook over het woningtekort, de veranderende vraag, betaalbare woonlasten, kwetsbare bewoners en de leefbaarheid van wijken en buurten zijn vanzelfsprekend goede afspraken gemaakt. Zo werken we ook de komende 5 jaar met corporaties en bewoners weer verder aan een gezond en gelukkig Tilburg.”

In de samenvatting staan de gezamenlijke antwoorden op de uitdagingen waar we voor staan.

Ga naar het collegebesluit (nr. 31).