Bouwkundig onderzoek voor gaswinning Noord

21 augustus 2019

De gemeente is tegen de uitbreiding en verlenging van de gaswinning van een gasveld dat grotendeels onder Tilburg-Noord ligt. Er is bezwaar aangetekend. Het Rijk wil de gaswinning tot 2026 door laten lopen.

Honderden bewoners, in onder andere de gemeente Tilburg, krijgen binnenkort een verzoek om deel te nemen aan een bouwkundig onderzoek van hun woning. De uitkomsten van het onderzoek zijn nodig als er in een later stadium schade aan het pand komt door gaswinning. Het bedrijf Vermilion Energy Netherlands B.V. gaat de gaswinning doen en laat ook het onderzoek uitvoeren. Zij benaderen de bewoners in de periode 19 t/m 25 augustus. Als er schade aan het huis is, moet Vermilion die betalen.

Definitief

Tilburg en de omliggende gemeenten zijn het niet eens met deze bouwkundige opnames. Er loopt nog een beroepsprocedure. Als het onderzoek doorgaat, kan de indruk ontstaan dat het besluit om de gaswinning uit te breiden en te verlengen al definitief is. Ze hebben Vermilion verzocht om te wachten met het benaderen van de eigenaren tot de procedure is afgehandeld. Vermilion legt dit verzoek naast zich neer.

De gemeente heeft, samen met omliggende gemeenten, de provincie en waterschappen bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het besluit om de gaswinning uit te breiden en te verlengen.

Afbouwen

Nederland moet van het gas af. Afbouwen kan en moet. Die afbouw is ook door de regering beloofd. In de praktijk werkt het Rijk echter mee aan uitbreiding van bestaande gaswinning (in onder andere Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg). Het uitbreiden van bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal voor inwoners, want Nederland moet juist duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier niet aan bij. Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid en er zijn risico’s voor natuur en milieu.

Klimaatneutraal

Tilburg werkt aan een klimaatneutrale en -bestendige stad en de wijk Quirijnstok geldt zelfs als een van de landelijke proeftuinen om woonwijken aardgasloos te maken. Voorkomen moet worden dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en dat er bodemdaling optreedt. In het bezwaar tegen de gaswinning roepen Tilburg en de andere gemeenten en de provincie Den Haag op om vooral te kijken naar duurzame mogelijkheden, in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Dit om verdere schade aan natuur en milieu te voorkomen.