Coaching voor jongeren met uitkering

06 december 2018

Sinds september 2017 begeleiden 6 'klantregisseurs' van de gemeente jongeren die al langer een uitkering hebben. Vanwege het succes van de aanpak blijven de regisseurs nog een jaar.

De intensieve begeleiding werpt zijn vruchten af: de afgelopen periode hebben 71 jongeren werk gevonden en 540 jongeren maakten stappen in hun ontwikkeling. Als jongeren langer in een uitkeringssituatie zitten, neemt hun kans op werk of op aansluiting in het onderwijs af.  Ze hebben vaak problemen op meerdere vlakken, zoals emotionele of gedragsproblemen. Daarom hebben zij stevige ondersteuning nodig bij het vinden en behouden van werk of om mee te doen in de samenleving. Eerder was de dienstverlening voor deze jongeren beperkt, maar met de komst van de klantregisseurs krijgen zij intensieve begeleiding. Daarbij staat deze vraag centraal: wat is nodig om de jongere een volgende stap te laten zetten?

"Voor sommigen is deze stap werk of opleiding, voor anderen is dat dagbesteding", aldus wethouder Esmah Lahlah van Arbeidsparticipatie. "Maatwerk dus. Het gaat erom dat jongeren weer in hun kracht komen, toekomstperspectief krijgen. In 2019 gaan we de resultaten verder meten en analyseren, zodat we voor de toekomst weten wat echt werkt en nodig is voor de begeleiding van deze groep jongeren."

De jongeren zelf zijn ook tevreden over de klantregisseurs. De vorm, locatie en frequentie van het contact met de jongeren is steeds verschillend en sluit aan bij wat het beste past bij de jongere. Voor de een werkt contact via de app goed, terwijl een ander liever een gesprek heeft op een vertrouwde locatie. Samen streven ze ernaar om binnen vier maanden de stap te zetten naar werk, opleiding of zo nodig zorg.