College akkoord met REKS

17 april 2020
Een hoop windmolens op een rij

(Foto RV Fotoproducties / Ruud Verhoosel)

Het concept-bod voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) is door het college vastgesteld. In de REKS staan plannen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie, aardgasloze alternatieven voor het verwarmen van gebouwen en aanpassingen in het landschap om de gevolgen van klimaatverandering te dragen.

Bestuurders en ambtenaren van de gemeenten binnen Hart van Brabant stelden eerder dit jaar een concept-bod op. Daarna startte de besluitvorming door de colleges van de betrokken gemeenten, gedeputeerde staten en de dagelijkse besturen van de waterschappen. Dit proces is zo goed als afgerond. Het door alle partijen ondertekende concept-bod wordt in juli ingediend bij het Rijk. Het volledige concept-bod REKS is te lezen of te downloaden op de site van de Regio Hart van Brabant.

Tilburg heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van verduurzaming

De ambities van Tilburg voor het opwekken van energie sluiten aan bij het vastgestelde concept-bod. De plannen gaan niet verder dan de doelen die de gemeente zelf al had. In het REKS-bod zijn zogeheten zoekgebieden voor ongeveer 15 windmolens benoemd. Het gaat dan om bedrijventerreinen zoals Vossenberg en Kraaiven, rondom de Spinder en langs de A58. Verder voorziet het concept bod in grootschalige opwek van zonne-energie. In Tilburg gebeurt dit op verschillende nieuwe en bestaande bedrijfsdaken (bijvoorbeeld Coolblue, Bijenkorf).

Het concept-bod wordt begin 2021 beoordeeld en vastgesteld door het Rijk. Alle gemeentes binnen Hart van Brabant gaan vervolgens met de betrokken partijen in hun gemeente, zoals bedrijven en omwonenden, om tafel. Ook in Tilburg kijken we samen met hen hoe de plannen te realiseren zijn.

Lees meer over het verdere proces op de website Regio Hart van Brabant.