College neemt advies over Chroom6 in ontvangst

31 januari 2019

De commissie Tilburg Chroom 6 (CTC6) en het RIVM presenteerden donderdag 31 januari de uitkomsten van het onderzoek naar tROM. Het college gaat met het advies en de rapporten aan de slag.

De onafhankelijke commissie liet de afgelopen 2 jaar uitgebreid onderzoek doen naar de mogelijke blootstelling aan chroom-6, de gevolgen daarvan op de gezondheid, en het werkregime bij tROM tussen 2004 en 2012. Namens het college nam burgemeester Theo Weterings vandaag het rapport in ontvangst. Hij zei: "Wij bieden onze excuses aan voor wat er op de werkvloer is misgegaan. Dit had niet zo mogen gebeuren." Het college gaat het advies en de rapporten goed bestuderen en komt volgende week met een inhoudelijke reactie. Ook maakt het college dan bekend welke maatregelen zij wil nemen.

Downloaden rapporten en advies

Tijdens 8 kleinschalige bijeenkomsten lichten CTC6 en het RIVM vandaag de onderzoeksresultaten toe aan de oud-deelnemers (uitkeringsgerechtigden) en de (oud-)medewerkers van tROM. U vindt de rapporten van het RIVM en het advies van CTC6 op de website van de onafhankelijke commissie. Hier staat ook een samenvatting, plus de achterliggende onderzoeksrapporten van het RIVM.

Steun

Het onderzoek startte in 2016. De afgelopen 2 jaar organiseerde de gemeente informatiebijeenkomsten voor de betrokkenen en probeerde hen tijdens het wachten bij te staan met een financiële tegemoetkoming. In een animatie zetten we de afgelopen 2 jaar kort voor u op een rij. Bekijk de animatie via YouTube.