Controle op illegaal storten van afval

14 januari 2020
Actie waarbij het illegaal dumpen van afval wordt gecontroleerd

Controle op illegaal dumpen van afval

De gemeente controleert regelmatig op het illegaal storten en bijplaatsen van afval. Dan gaat het bijvoorbeeld om afval dat gedumpt wordt in openbaar gebied.

Ook bij afval dat naast de verzamelcontainer (glas, PMD, textiel en luiers) is geplaatst of dat in verzamelcontainers wordt gegooid waar het niet in hoort, spreken we van illegaal storten of bijplaatsen van afval.

Boete bedragen

Bij een controleactie eind 2019 werd een overtreder beboet. Hij moest naast een boete ook de opruimkosten betalen, samen een bedrag van meer dan 600 euro. Het illegaal achterlaten van afval in het openbaar gebied kost 390 euro. Het illegaal bijplaatsen, afval naast een container zetten en er niet in gooien, wordt beboet met 95 euro plus eventuele opruimkosten. Het verkeerd sorteren van afval, bijvoorbeeld restafval in een textielcontainer of PMD-container gooien, kost de overtreder 95 euro. Als een inwoner afval gooit in een duocontainer die niet van hem is, kost dat ook 95 euro.

Aanpak overlast

De gemeente legt deze boetes op omdat er in Tilburg veel overlast is van afval in het openbaar gebied. Maar ook in ondergrondse verzamelcontainers voor PMD en textiel belandt veel restafval dat daar niet hoort. Dit zorgt ervoor dat deze grondstoffen niet gerecycled kunnen worden. De gemeente handhaaft streng op het illegaal storten en bijplaatsen van afval. Er wordt uitgezocht van wie het afval is en die persoon wordt bekeurd. De overtreder krijgt altijd een proces-verbaal en daarnaast verhaalt de gemeente ook de opruimkosten via een spoedeisende bestuursdwangprocedure. De opruimkosten voor afval liggen rond de 300 euro.

Opgeruimd staat netjes

Grof huishoudelijk afval mag naar de milieustraat Albion: Caledoniastraat 13 in Tilburg zie de pagina milieustraat op deze website. Op tilburg.nl staat een digitale afvalkaart met alle afvalbakken (glas/luiers/PMD/textiel) in Tilburg. Ook handig: het downloaden van de Afvalwijzer app. De app stuurt een herinnering wanneer de duo container naar buiten kan.

Is de verzamelcontainer in de wijk vol of kapot? Neem het afval dan weer mee en maak een melding via de gratis BuitenBeter app of via de pagina Melding maken op deze website. Want losliggend afval zorgt voor stank, ongedierte en zwerfafval.