Cultuur snuiven met Try-out

31 januari 2019

Alle kinderen op basisscholen in de gemeente Tilburg krijgen deze week het Try-Out Cultuur boekje. Vanaf 6 februari 16:00 uur kunnen ze zich inschrijven voor workshops of lessen.

Tegen een laagdrempelig tarief, soms zelfs gratis, kunnen leerlingen van groep 1 t/m 8 kennismaken met één of meerdere workshops op het gebied van cultuur. Het aanbod varieert van muziekles tot schilderen en van theater tot koken. Alle workshops staan in het boekje. Inschrijven kan via de website www.tryouttilburg.nl.

Stimuleren

Vorig jaar schreven 4.500 kinderen zich in voor diverse kennismakingsworkshops. De leerlingen  maken met Try-out op een toegankelijke manier kennis met cultuur. Vanwege de prijs, maar ook omdat ze niet meteen lid hoeven te worden van een vereniging. Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk sport- en cultuurbeleid. Try Out Cultuur & Try Out Sports zijn instrumenten die de gemeente Tilburg hiervoor inzet. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten deel te nemen.