Dak geschikt voor zonnepanelen?

27 juni 2018
Zonnepanelen op daken van een rijtjeshuis

Inwoners die willen weten of hun dak geschikt is voor zonnepanelen, kunnen de Zonnescan doen. Door gegevens in te vullen op een website, krijgen Tilburgers o.a. te zien hoeveel energie de panelen kunnen opwekken.

De Zonnescan Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en al ruim 41.000 keer geraadpleegd. Inwoners kunnen op de site zonnescanbrabant.nl hun adres opzoeken. Dan krijgen ze informatie over de hoeveelheid energie die zonnepanelen op hun dak kunnen opwekken, de kosten van de zonnepanelen en hoeveel geld bespaard kan worden op de energierekening.

Lasermetingen

Om wateroverlast en overstromingen te voorkomen is de hoogte van de provincie nauwkeurig in kaart gebracht met lasermetingen uit vliegtuigen. Deze gegevens worden voor de Zonnescan Brabant gebruikt om de helling en richting van de Brabantse daken te bepalen en de schaduw van gebouwen en bomen in kaart te brengen. Zo maakt de Zonnescan een inschatting over hoeveel zonnepanelen op een dak passen en hoeveel elektriciteit deze kunnen opwekken. Inwoners van Brabant krijgen snel een indicatie of zonnepanelen interessant voor hen zijn.

Energieneutraal

Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. De provincie heeft een uitvoeringsprogramma waarin kansrijke versnellingspaden uitgewerkt zijn. Eén van deze paden is meer energieopwekking in de gebouwde omgeving. Met de Zonnescan hoopt de provincie de inwoners van Brabant te motiveren over te stappen op zonne-energie en daarom heeft zij de tool verlengd tot medio 2018.

Meer informatie op brabant.nl/energie.