De start van een schoner Tilburg Noord

18 mei 2020

Veel mensen vinden zwerfafval op straat erg vervelend. Helaas komt dit toch veel voor. In Tilburg Noord was op maandag 18 mei de aftrap van de actie Noord Schoon, een gezamenlijke aanpak.

De gemeente werkt samen met het BAT, GroenXtra, de wijkraad, ContourdeTwern, WonenBreburg, actieve vrijwilligers en bewoners aan een schoner Tilburg Noord. Dit gebeurt  door op andere momenten schoon te maken, op plekken die het nodig hebben. Geen standaard aanpak, maar maatwerk.

Zo is er voortaan een vaste bezetting op het Wagnerplein die effectief en zichtbaar schoonmaakt. Een ander voorbeeld is dat enkele containerlocaties zijn verwijderd of verplaatst. Daardoor is het probleem van illegale stort grotendeels opgelost. Ten slotte zijn de afgelopen tijd op diverse plekken vrijwilligersinitiatieven ontstaan, zoals in de omgeving van de Puccini-flats en de Sibeliusstraat.

Een schoner Tilburg Noord, dat doen we samen! De openbare ruimte is tenslotte niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Een schone wijk is iets van ons samen. Van iedereen die gebruikmaakt van de straten, voetpaden, winkelcentra, parken en parkeerplaatsen.

Lees meer op de pagina Noord Schoon