Definitief ontwerp Koningsoord vastgesteld

17 februari 2017
Koningsoord

Het definitief ontwerp voor Koningsoord in Berkel-Enschot is vastgesteld. Het nieuwe plan is een gedetailleerde uitwerking van het eerdere, voorlopige ontwerp.

In het vastgestelde ontwerp is onder andere specifiek ingegaan op de verkaveling van de woningen, wegen, bomen, fiets- en autoparken, het nieuwe winkelcentrum en het nieuwe park binnen Koningsoord. Met de vaststelling van dit plan heeft bouwbedrijf Heijmans een nieuwe basis om haar plannen verder vorm te geven. Het bedrijf richt zich nu op de technische uitwerking van onder andere het rioleringsstelsel, de nutsvoorzieningen en het voorbereiden van diverse fysieke werkzaamheden die straks moeten worden uitgevoerd.

Het definitieve ontwerp van het stedenbouwkundig plan voor de eerste plandelen binnen Koningsoord is gereed en op 14 februari 2017 bestuurlijk vastgesteld door college van B&W.

Meer informatie op de pagina Koningsoord op deze website tilburg.nl.