Dicht de kloof

26 mei 2021
De burgemeesters en partners van het initiatief Dicht de Kloof

(Foto: Martijn Beekman)

Burgemeester Weterings en 14 andere burgemeesters en maatschappelijke partners willen dat er een Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma komt. Dit om te voorkomen dat inwoners uit de 16 meest kwetsbare gebieden in Nederland verder achterop raken bij de rest van het land.

De burgemeester deed deze oproep samen met de andere burgemeesters (o.a. van Rotterdam en Leeuwarden) en een groot aantal maatschappelijke partners op 26 mei. Onder het motto 'dicht de kloof' spraken de burgemeesters en maatschappelijke partners met de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Ze willen dat er een aantal maatregelen in het nieuwe regeerakkoord opgenomen worden.

500 miljoen euro extra 

De burgemeesters en maatschappelijke partners vragen het Rijk om een extra investering van tenminste 500 miljoen euro per jaar. 400 miljoen per jaar voor de 16 meest kwetsbare gebieden. 100 miljoen voor kwetsbare wijken en gebieden in andere gemeenten. En ze roepen op om de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen. Door samenwerking tussen beleidsterreinen onderwijs, werk, hulpverlening, wonen en ondermijning mogelijk te maken en ruimte te geven voor maatwerk en onorthodoxe maatregelen.

Gezond en gelukkig in Tilburg

Burgemeester Theo Weterings: “Gezond en gelukkig kunnen zijn, dat is wat ik als burgemeester voor elke Tilburger wil. De een heeft daar wat meer hulp en ondersteuning bij nodig dan de ander. Het is ook in onze stad helaas nog te vaak zo dat de plek waar je wieg stond, bepaalt hoeveel kansen je krijgt. Ook in Tilburg zien we dat sommige inwoners te maken hebben met problemen op het gebied van armoede, onderwijs, werk, gezondheid en criminaliteit. Door de coronacrisis zijn deze problemen nog urgenter geworden. Als we daar geen oog voor hebben, ontstaat er een kloof tussen de mensen die vooruitgaan en de mensen die achterblijven. Dat is niet het Tilburg dat ik voor ogen heb. Ik wil dat elke Tilburger dezelfde kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Daarom roep ik als burgemeester van Tilburg op in Den Haag: dicht de kloof.”