Digitaal meedenken over oplossing knelpunten A58

03 april 2020
A58 Tilburg Breda

(Foto: Dolph Cantrijn)

Het Rijk, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeentes Breda en Tilburg hebben mogelijke oplossingen bedacht voor de verkeersknelpunten op de A58 Tilburg-Breda. Die worden digitaal toegelicht in 2 sessies op 16 april.

De partijen hebben 5 pakketten aan maatregelen bedacht in een zogenoemde MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda. Op donderdag 16 april presenteert het projectteam die oplossingen in 2 digitale sessies om bewoners en weggebruikers bij te praten. De volgers van de sessies kunnen ook meepraten en aangeven wat zij van de plannen vinden.

Digitaal meepraten

De sessies zijn van 16:00 tot 17:30 uur en van 19:30 tot 21:00 uur. Deelnemen kan via de link op A58tilburgbreda.nl. Deelnemers worden verzocht direct vanaf het begin van een sessie deel te nemen. Het programma start met een presentatie en aansluitend is er uitgebreid de tijd voor vragen en reacties. Na de sessies wordt de presentatie op A58tilburgbreda.nl geplaatst. Reageren kan tot en met zondag 19 april.

Tijdens de presentaties worden de resultaten van de probleemanalyse gedeeld en wordt toegelicht hoe tot deze oplossingen is gekomen. Ook komt aan bod hoe het vervolgtraject de komende maanden gaat lopen met informatie over de (in)formele participatie en inspraak. Door de maatregelen rondom het coronavirus vinden de sessies digitaal plaats.

MIRT Verkenning

De MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda is een deelprogramma van SmartwayZ.NL. Dit is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan een vlot, veilig en slim mobiliteitsnetwerk. Ook het project A58 Tilburg-Breda kijkt, naast infrastructurele oplossingen, naar innovatieve en duurzame maatregelen die bijvoorbeeld gericht zijn op gedragsverandering van weggebruikers.