Dringende oproep: niet tanken of winkelen in België

21 maart 2020
Tanken bij de pomp in het buitenland

Het kabinet doet een dringend beroep op inwoners om niet-essentiële reizen naar het buitenland te vermijden. Hiermee wordt onder meer het tanken, winkelen en op vakantie gaan in het buitenland bedoeld. Neem dit advies serieus zodat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Nederland en de landen om ons heen worden op dit moment in volle omvang geconfronteerd met het coronavirus. De maatregelen die zowel door Nederland als onze buurlanden zijn genomen om besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan hebben gevolgen voor de situatie in de grensregio’s.

Vignet

Grensverkeer blijft mogelijk voor mensen in cruciale beroepen (zoals medisch personeel en mensen die werken in distributiecentra) en voor ouders met co-ouderschap waarvan een ouder in België woont. Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet is er gekomen na overleg van de minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem. Meer informatie over het gebruik via onderstaande link.