Een goede start voor alle inburgeraars

27 november 2020
Spoorpark mensen bij kunstwerk

Foto: Jostijn Ligtvoet Fotografie

Tilburg is een gastvrije en inclusieve stad. Met onze nieuwe inburgeringsaanpak bieden we inburgeraars een warm welkom. We zetten in op de ontwikkeling van hun talenten en zelfredzaamheid. 

Het nieuwe Tilburgse inburgeringsbeleid is de invulling van de nieuwe Wet Inburgering, die waarschijnlijk op 1 januari 2022  ingaat. Met deze wet krijgen gemeenten de regie op inburgering terug. Wethouder Mario Jacobs (Asielbeleid): “Deze regie pakken we zo vroeg mogelijk op, het liefst als de inburgeraar nog in het (regionale) asielzoekerscentrum zit. Samen met de inburgeraar en een vaste klantregisseur van de gemeente stellen we een passend programma samen, dat is afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden. Zo bieden we iedere inburgeraar een snelle en goede start in Tilburg.” 

Programma op maat

Het Tilburgse inburgeringsmodel start met een zo vroeg mogelijk contact met een vaste klantregisseur en een breed intakeprogramma. Op basis van talenten, mogelijkheden en achtergrond van de inburgeraar, stellen inburgeraar en klantregisseur samen een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie op. De inburgeraar volgt een van de drie leerroutes: de onderwijs-, werkB1- of zelfredzaamheidsroute. Deze routes bestaan uit een combinatie van voorlichting en vaardigheden op alle leefgebieden, kennis van de maatschappij, participatieactiviteiten zoals vrijwilligerswerk, stage of betaald werk en uit taalonderwijs. Zo leren inburgeraars de taal ook in de praktijk en kunnen zij een zelfstandig leven ontwikkelen in Tilburg en in hun wijk.

Verschuiving van verantwoordelijkheid

De gemeente wordt verantwoordelijk voor de inkoop van een passend programma. Onder de huidige wet zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor dehet organiseren van hun eigen inburgeringinkoop. Dit heeft landelijk  geleid tot veel frauduleuze taalscholen en negatieve gevolgen voor inburgeraars. Met de nieuwe wet wordt dit voorkomen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor uitvoering van de nieuwe wet. De klantregisseur heeft de regie en ondersteunt de inburgeraar gedurende het hele programma. De inburgeraar blijft wel zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht.

Uitstel wet

Het beleid is opgesteld samen met statushouders en partners uit de regio. Hierbij zijn ook de ervaringen meegenomen uit diverse pilots, waarin we ter voorbereiding al (samen)werken in de geest van de nieuwe wet. Het nieuwe beleid wordt eind januari 2021 behandeld in de raad en geldt voor alle Tilburgers die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden. 

Tilburg was voorbereid op inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 juli 2021, maar onlangs werd duidelijk dat dit waarschijnlijk 1 januari 2022 wordt. De gevolgen hiervan en de invulling van het overbruggingsjaar 2021 brengt de gemeente op korte termijn in beeld.