Eerste meedenkers opgeleid

22 juni 2020
Man en vrouw achter een laptop

Meedenkers helpen anderen vrijwillig bij vraagstukken over zorg, jeugdhulp, werk, wonen of onderwijs. Maandag 22 juni heeft de eerste groep meedenkers hun training afgerond.

De 9 meedenkers zijn volledig opgeleid om mensen te helpen bij het formuleren van hun hulpvraag en om mee te denken mee over oplossingen. Vooral mensen in kwetsbare situaties en hun naasten ondervinden vaak problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning.

Voor alle mensen geldt dat het belangrijk is dat er iemand meegaat naar een gesprek. Een buur, familielid, vriend of kennis. Omdat het gaat om vaak emotionele, ingrijpende zaken die worden besproken. Ook voor kwetsbare mensen met een beperkt netwerk, zoals dak- en thuislozen bij Traverse, kwetsbare ouderen, mensen die de taal gebrekkig beheersen, jongeren met een beperkt netwerk of mensen met een verstandelijke beperking is dat van belang. Zij kunnen kosteloos een beroep doen op een Meedenker. Sinds januari kwamen er al 75 aanvragen binnen.

Digitale opleiding

Met de bijeenkomst van maandag 22 juni sloot de eerste trainingsgroep voor meedenkers hun training af. De tweede trainingsgroep met 13 deelnemers is ondertussen al gestart. De is vanwege COVID-19 in korte tijd omgezet naar een digitaal opleidingsprogramma. Hierin is aandacht voor diverse onderwerpen. Zo krijgen mensen les in gesprekstechnieken maar er is bijvoorbeeld ook een digitale training dag vormgegeven over participatie. Dit jaar is er ruimte voor nog 2 trainingsgroepen van maximaal 14 deelnemers.

Samenwerking

De inzet van meedenkers in Tilburg is mogelijk dankzij de samenwerking met vele partners rondom de zorg- en hulpvragen van inwoners. Dat zijn: KBO, TOG, Sociale Raad, Zorgbelang, UWV, Werk & Inkomen, MEE en ContourdeTwern. Samen geven ze invulling aan de werving en opleiding van de meedenkers, de bekendheid bij inwoners en professionals bij Toegang, UWV en W&I en specifieke aandacht voor migranten en jongeren.

Het project meedenkers wordt gefinancierd vanuit het Koploperschap Clientonafhankelijke Ondersteuning; een initiatief van de VNG, in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van VWS.

Meer informatie over meedenkers staat op de website T-Helpt. Hier staat ook een filmpje met meer informatie over de meedenkers.