Energietoeslag voor lagere inkomens

14 december 2021
Jonge vrouw draait aan de thermostaat

(Foto Jimke Joling)

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van 200 euro. Het kabinet heeft hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De regering stelt dit geld beschikbaar om huishoudens te helpen bij het betalen van een hogere energierekening. De energieprijzen zijn afgelopen maanden hard gestegen, waardoor veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt zijn aan de energierekening. De gemeente zorgt dat deze eenmalige energietoeslag bij Tilburgse huishoudens terecht komt. Hoe dit precies geregeld gaat worden, is nu nog niet bekend.

Automatische toekenning

Huishoudens die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag, krijgen automatisch bericht in maart 2022. In Tilburg wil de gemeente dat zoveel mogelijk minima huishoudens de toeslag krijgen. Alleen de regering bepaalt de voorwaarden en die heeft nog niet bekendgemaakt wat de inkomensgrenzen zijn om de toeslag te kunnen krijgen. Eerder communiceerden we dat huishoudens die gebruik maken van één (of meerdere) minimaregelingen automatisch recht hebben op de energietoeslag. Nu blijkt dat er nog geen duidelijkheid is over aan wie we deze toeslag mogen geven. We verwachten eind februari meer informatie hierover te hebben. Zodra er meer informatie bekend is, delen we dit op de pagina energietoeslag op deze site.

Verlagen energiebelasting

Het kabinet trok eerder al 3,2 miljard euro uit voor een verlaging van de energiebelasting. Per huishouden scheelt dat op jaarbasis zo’n 400 euro. Voor een huishouden met een inkomen op of net boven het sociaal minimum is dit onvoldoende. “We zien echt dat behoorlijk wat van onze inwoners in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Mensen met een laag inkomen hebben vaak geen buffer om dit soort prijsstijgingen op te vangen en komen daardoor helaas letterlijk in de kou te staan”, aldus wethouder Esmah Lahlah (bestaanszekerheid): “Mooi dat het demissionaire kabinet deze middelen voor de mensen die het echt nodig hebben nu beschikbaar stelt, maar of het voldoende zal zijn is maar de vraag. We houden de situatie dan ook nauwlettend in de gaten”. 

Financiële hulp

Wie al eerder tegen financiële problemen aanloopt, kan financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door een regeling met de energieleverancier te treffen, of door contact op te nemen met Schuldhulpverlening. Meer over hulp bij geldzorgen op de pagina 'hulp bij geldzorgen' op deze site tilburg.nl.