Evaluatie incident Stappegoor

13 november 2018

De gemeenteraad heeft op maandag 12 november de gebeurtenissen op het Halloweenfeest in zwembad Stappegoor besproken. De gemeente gaat het incident uitgebreid evalueren.

Door zowel burgemeester Theo Weterings en sportwethouder Erik de Ridder als door de raadsleden werd benadrukt dat het incident het gevolg was van verwerpelijk gedrag, dat niet wordt getolereerd. De burgemeester riep bezoekers van de avond nogmaals op om melding of aangifte te doen.

Voorafgaand aan het raadsdebat was er nog te weinig informatie bekend om tot conclusies en maatregelen te komen. Hiervoor is nader onderzoek en een verdere evaluatie nodig. Daarom is afgesproken dat er binnen uiterlijk 3 maanden een uitgebreide evaluatie ligt.

Vervolgproces

Op dit moment is de politie druk bezig om alle camerabeelden van in en buiten het zwembad te analyseren. Met deze camerabeelden hopen politie en gemeente daders te kunnen identificeren en passende maatregelen te treffen. Jongeren die een zwembadverbod hadden en toch in het zwembad aanwezig waren kunnen vervolgd worden voor lokaalvredebreuk. Zodra het onderzoek rondom de camerabeelden is afgerond, wordt de raad geïnformeerd over de bevindingen.

Naast het bekijken van de camerabeelden wordt er gewerkt aan een uitgebreide evaluatie. Deze gaat in op de gebeurtenissen rondom het Halloweenfeest, maar moet ook een beeld voor de toekomst schetsen. Bijvoorbeeld over een eventuele rol in de toekomst voor Buurtsport of jongerenwerk tijdens dit soort evenementen.

Scary Swim

Op zaterdag 3 november veroorzaakte een groep van 30 tot 40 jongeren overlast tijdens het Halloweenfeest Scary Swim in zwembad Stappegoor. De jongeren zijn op hun gedrag aangesproken en enkelen van hen zijn uit het zwembad verwijderd. Toch bleef de groep zich misdragen, waarna het personeel heeft besloten om het bad eerder te sluiten.

Een paar meisjes zijn tijdens de avond door toezichthouders preventief apart genomen omdat medewerkers vonden dat zij in een onveilige situatie waren beland. Na het sluiten van het bad vormde zich een groep jongeren op het voorterrein van het zwembad. Zij intimideerden vertrekkende bezoekers en richtten vernielingen aan, waarna de politie is gebeld.