Evaluatie pilot Noordhoekring

24 januari 2019

De gemeente Tilburg heeft een enquête opgesteld voor weggebruikers en omwonenden van de Noordhoekring. De vragenlijst gaat over de tijdelijke verkeersmaatregelen en kan anoniem worden ingevuld op deze website.

Op de Noordhoekring test de gemeente sinds de herfstvakantie diverse verkeersmaatregelen die de veiligheid moeten verbeteren. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen de enquête anoniem invullen op de pagina cityring. Voor en tijdens de testperiode wordt ook de snelheid van het verkeer gemeten. Alle gegevens samen geven straks inzicht of de verkeersmaatregelen ervoor zorgen dat automobilisten en motorrijders zich beter aan de maximum snelheid houden.  

Vorig jaar testte de gemeente al verkeersmaatregelen op de Heuvelring. Op rustige momenten sloot een rijstrook waardoor het verkeer langzamer moest rijden. Tijdens de proef ofwel pilot op de Noordhoekring is de rijbaan smaller gemaakt door lijnen op het wegdek. Daarnaast gaan de verkeerslichten bij de kruising automatisch op rood als auto's te hard rijden. Ook wordt de snelheidslimiet benadrukt met opvallende ledverlichting die op de rijbaan wordt geprojecteerd.

Schouwburgring

De derde en laatste pilot start na carnaval op de Schouwburgring. Op het gedeelte tussen de Bisschop Zwijsenstraat tot de afslag met het Louis Bouwmeesterplein richting de parkeergarage Schouwburg wordt een rijstrook afgesloten. Daardoor moet het verkeer rustiger rijden, omdat er maar een rijbaan  beschikbaar is. Uit onderzoek blijkt dat een rijstrook voldoende is voor een goede verkeersafwikkeling en doorstroming van verkeer op dit gedeelte van de Cityring. Tijdens evenementen zoals Tilburg Zingt en de kermis zijn beide rijstroken wel beschikbaar.

In de tweede helft van 2019 presenteert de gemeente de resultaten van alle pilots. De gemeenteraad beslist daarna over eventuele definitieve aanpassingen aan de Cityring.