Experiment met één zorgbedrag voor scholen

04 maart 2019

Gemeente Tilburg draait tot het einde van dit schooljaar de pilot 'Zorg in Onderwijs.' Onderwijs Centrum Leijpark krijgt één bedrag voor alle kleuterklassen, waarmee ze zorg efficiënter kan inzetten.

Het bedrag komt in plaats van individuele vergoedingen voor kinderen die zorg nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Denk aan ondersteuning bij het lezen of bij het eten en naar het toilet gaan. Deze ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet. De ouders van leerlingen die dit nodig hebben, vragen daarvoor een beschikking (besluit) aan bij de gemeente. Zij organiseren vervolgens de zorg voor hun eigen kind. Dit heeft onder andere tot gevolg dat er op een dag meerdere zorgaanbieders op verschillende momenten in een klas actief zijn.

De proef van de gemeente heeft tot doel om de aanvraag en de organisatie van zorg in het onderwijs makkelijker te maken. Bovendien moet het meer rust brengen en een betere aansluiting van de zorg bij de wisselende behoefte van leerlingen.

Ervaring nodig

De gemeente kiest voor een pilot omdat er snel iets moet verbeteren, maar er nog wel het één en ander moet worden uitgezocht en afgestemd. De ervaringen die deze pilot oplevert, worden gebruikt om tot een aanbod te komen voor OC Leijpark en De Bodde. Hiermee moet de hulp voor alle leerlingen met een zorgindicatie worden gefinancierd in één bedrag, in plaats van via individuele beschikkingen.

Eenvoudiger maken

Wethouder Marcelle Hendrickx van Jeugd en Onderwijs: "Met deze pilot slaan we een brug tussen Passend Onderwijs en de Jeugdwet. De decentralisaties geven ruimte voor maatwerk in de zorg, maar dit werkt niet altijd op deze manier voor kinderen die speciaal onderwijs volgen. We hoorden van professionals, ouders en scholen dat het door de decentralisaties juist ingewikkelder is geworden. Zo moeten ouders vanalles met school en de gemeente bespreken en regelen om de zorg voor hun kind in de klas te organiseren. Dat gaan wij nu doorbreken door één bedrag aan de school ter beschikking te stellen. Ik kijk uit naar de bevindingen van alle betrokkenen. Tegelijkertijd overleggen we met Den Haag over hoe de wet- en regelgeving op dit gebied beter kan gaan aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van deze leerlingen en hun ouders."