Extra geld voor steunpakket cultuur Brabantstad

24 juni 2020
Het Textielmuseum Tilburg

Vanwege de gevolgen van de coronacrisis krijgen Poppodium 013, Theaters Tilburg, De Nieuwe Vorst en het Textielmuseum extra financiële steun van de gemeente, het gaat om een bedrag van maximaal 1,2 miljoen euro.

De gemeente geeft deze extra steun omdat ze de 4 cultuurinstellingen rekent tot de basisvoorzieningen van cultuur in Tilburg. De 1,2 miljoen euro komt bovenop het eerder beschikbaar gestelde bedrag van 0,75 miljoen euro.

Steunpakket

Om de gevolgen van de coronacrisis voor de Cultuursector, die zwaar wordt getroffen, te beheersen is er door de gemeente al een aantal maatregelen genomen. Onder andere een eerder steunpakket van 750.000 euro en het opschorten van het betalen van de huur. Vanwege het grote belang van het in stand houden van de basisvoorzieningen cultuur voor het Tilburgse leef- en werkklimaat, en vanwege de hoge nood bij sommige instellingen, is extra ondersteuning nodig. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit de provincie en het Rijk.

Aanvullende financiering

Vanuit het Rijk zijn de mogelijkheden voor aanvullende financiering verruimd. Volgens, door het Rijk opgestelde, criteria komt een aantal van deze instellingen mogelijk in aanmerking voor directe ondersteuning vanuit het Rijk vanwege de coronacrisis. Mits de Rijksbijdrage wordt gematcht door eenzelfde bedrag vanuit gemeente. Daardoor kan aanspraak worden gemaakt op maximaal 1,9 miljoen euro additionele Rijksbijdrage.