Extra geld voor openbare ruimte

29 november 2019
Groen in de stad en de brug Den Ophef

De gemeente wil de openbare ruimte (straten, buurten, parken en bossen) beter onderhouden en beheren. Daarom wordt daar extra geld voor uitgetrokken.

Er is structureel extra geld voor beter onderhoud en beheer en er is geld voor het uitvoeren van experimenten. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners bij de openbare ruimte te betrekken. De verantwoordelijkheid is niet alleen van de gemeente. Als niemand de openbare ruimte vervuilt, hoeft de gemeente ook niets schoon te houden. Daarom zijn er ook experimenten om het gedrag van inwoners positief te veranderen. Om de resultaten van de experimenten niet te beïnvloeden, wordt hierover vooraf niet gecommuniceerd.

Samen

De experimenten worden samen met inwoners uit de stad bedacht en uitgevoerd. Na een tijdje volgt een evaluatie en als het nodig is, wordt bijgestuurd. Het gaat om ongeveer 15 experimenten. Denk daarbij aan speel- en beweegplekken, bedacht en beheerd door burgers. Pop-up parken en meer groen en minder stenen in de stad. En datagestuurde afvalinzameling (afvalbakken alleen legen als ze vol zijn, in de bak zit een apparaat dat dit registreert). Of muurschilderingen op verwaarloosde gebouwen of op blinde muren.

Bigbelly

In Tilburg zijn recent 2 experimenten uitgevoerd. Een woning aan de Koopvaardijstraat kreeg een muurschildering gemaakt door kunstschilder Eric Veltmeijer. De gemeente, de bewoners en de kunstschilder kwamen met elkaar in contact na een artikel over de kunstenaar in het Brabants Dagblad. Aan de stad wordt nu gevraagd of een muurschildering bijdraagt aan een mooiere openbare ruimte. Een 2e experiment is het plaatsen van de Bigbelly's. Dat zijn grote afvalbakken waar meer afval in kan doordat er een pers in de bak zit die het afval kleiner maakt. Software in de Bigbelly geeft een signaal als de bak vol zit. Die kan dan leeggemaakt worden. Dit helpt in het tegengaan van zwerfafval.