Extra maatregelen Cityring en Bredaseweg

05 december 2017

Begin 2018 komen er op de Heuvelring, Schouwburgring en de Noordhoekring maatregelen die moeten zorgen voor een betere verkeersveiligheid op de Cityring. Ook de Bredaseweg wordt aangepakt.

Het gaat om betere verlichting en verkeerslichten, het tijdelijk afsluiten van de linkerrijstrook en andere markering. Het afsluiten van een rijstrook op de Heuvelring start voorafgaand aan carnaval. Vanaf 30 maart gaat op de Schouwburgring een rijstrook tijdelijk 'op slot'. De Noordhoekring krijgt smallere rijbanen in het eerste kwartaal van 2018. Ook bij de herinrichting van de Spoorlaan in april 2018 is er extra aandacht voor betere oversteekplaatsen en verkeersremmende maatregelen. Voor het verbeteren van de oversteek bij de Korte Heuvel richting Heuvel zijn drie innovaties aangedragen door verschillende marktpartijen. Een jury kiest deze maand het winnende voorstel, die begin 2018 op proef wordt gerealiseerd.

Verkeersveiligheid is een van de prioriteiten van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid dat streeft naar nul verkeersdoden. De gemeente doet hiervoor onderzoek naar verbetermogelijkheden voor de Cityring, waar geregeld te hard wordt gereden. De gemeente pleit al lange tijd voor flitspalen, maar tot nu toe zonder resultaat. De politie controleert de komende tijd ook extra op snelheid.

Cityring

In september startte de gemeente het onderzoek naar de verkeerssituatie op de Cityring door onder andere een stadsbrede enquête, diverse focusgroepen en stadsgesprekken (Mobiliteitslab, Veiligheidsatelier). De hoge snelheden, oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid bleken in het onderzoek de belangrijkste aandachtspunten. De belangrijkste conclusie is dat de focus moet veranderen: van de auto's naar de fietsers en voetgangers op de Cityring. Daarom werkt de gemeente aan nieuw fiets- en voetgangersbeleid. Vooruitlopend daarop worden in 2018 ook de bestaande fietsenstallingen verbeterd en het aantal fietsenstallingen in de binnenstad verder uitgebreid.

Bredaseweg

Op de Bredaseweg gebeurden in de afgelopen zomermaanden twee ernstige ongevallen met dodelijke slachtoffers. Ook hier heeft de gemeente onderzocht welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn om de veiligheid op de Bredaseweg te verbeteren. In de komende maanden worden de verkeerslichten opnieuw afgestemd, waardoor de fietsers veiliger kunnen oversteken. Op de 3 oversteekplaatsen worden de opstelstroken aangepast, waardoor fietsers en verkeer elkaar beter kunnen zien. Begin 2018 start een onderzoek naar onder andere de mogelijkheid om ook aan de noordzijde van de Bredaseweg een doorlopend fietspad aan te leggen. Nu moeten fietsers en brommers diverse keren oversteken. Ook voor de Bredaseweg is de gemeente met de politie en het Openbaar Ministerie in overleg over extra snelheidscontroles en flitspalen.