Fietsvakken zorgen voor minder overlast

08 februari 2018
foto van geparkeerde fietsen in vak

De stallingsplekken voor fietsen in het centrum zijn een succes. In de vakken kunnen fietsers maximaal een uur parkeren. Hierdoor is er minder overlast van verkeerd gestalde fietsen.

Er zijn plekken op het Pieter Vreedeplein, bij de Emmapassage, de Vijfsprong, de Stationsstraat/Poststraat en in de Willem II-straat. De ervaringen in de afgelopen periode waren zowel voor ondernemers, bezoekers van de binnenstad en de gemeente positief. Daarom blijven de vakken in de binnenstad. Er zijn op dit moment geen plannen voor nieuwe locaties fietsparkeervakken in de binnenstad.

Ongeveer de helft van de bezoekers van de binnenstad komt op de fiets. In het kader van de mobiliteitsaanpak wil het college dat aantal laten stijgen. Meer voorzieningen om fietsen te stallen is een maatregel die hieraan bijdraagt. In de komende maanden worden de fietsparkeervakken extra gepromoot om het gebruik verder te stimuleren. De vakken zijn nu nog herkenbaar aan blauwe lijnen. In de komende maanden werkt de gemeente aan een definitieve vormgeving van de vakken. Bij de herinrichting van de openbare ruimte in het winkelgebied of tijdens reguliere werkzaamheden worden de vakken in de periode 2018-2020 opnieuw aangelegd.

Verbetering

De vakken in de omgeving Stadhuisplein/Stadhuisstraat blijken nog voor verbetering vatbaar. Er staan nog steeds veel fietsen voor de entree van de Emmapassage. De locaties van de vakken op deze hotspot worden opnieuw bekeken. Nog voor de opening van de Primark worden de vakken op deze locatie aangepast.

In de fietsparkeervakken mogen geen scooters staan. Voor het stallen van scooters en brommers komen aparte vakken rond de Cityring. Diverse locaties zijn hiervoor in beeld. In de komende maanden neemt het college hierover een besluit en de aanleg hiervan start nog voor de komende zomervakantie.