Flats Bartokstraat worden gasloos

13 juni 2018
Foto van de flat aan de Bartokstraat

Woningcorporatie WonenBreburg gaat deze zomer 2 flats aan de Bartokstraat aardgasvrij maken. Dit doet de corporatie om woningen te verduurzamen. Huishoudens die geen gas gebruiken om te koken of te stoken, zorgen voor minder uitstoot van CO2.

De flats waren toe aan groot onderhoud. Dit zijn momenten waarop WonenBreburg er naar streeft stappen te zetten in verduurzaming. Door bijvoorbeeld het isoleren van de woning of het woongebouw, het aansluiten op warmtenetten waar mogelijk, het plaatsen van zonnepanelen, te zorgen dat er elektrisch gekookt kan worden etc. Ook bij planmatig onderhoud, dus bij iets minder ingrijpend onderhoud, bekijkt WonenBreburg hoe ze kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld als dakpannen vernieuwd moeten worden, worden de mogelijkheden van dakisolatie onderzocht. Ook maatregelen om bij te dragen aan een beter milieu worden bekeken. Bijvoorbeeld het aanleggen van waterdoorlatende bestrating bij achterpaden.

Nieuwbouwwoningen

Vanaf 1 juli 2018 moeten nieuwbouwwoningen aardgasvrij zijn. Het gaat om alle nieuwbouw van woningen en kleine bedrijven die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Meer daarover is te lezen op de pagina Energiezuinig wonen op deze website tilburg.nl.

Energielabel B

Hans Pars van WonenBreburg: "WonenBreburg wil haar bestaande woningen naar een gemiddeld energielabel B brengen. In samenwerking met de gemeente en de andere partners in de stad is de ambitie om op lange termijn zelfs te komen tot een CO2-neutrale woningen. Zo dragen we bij aan een beter milieu en houden we de energielasten voor onze huurders betaalbaar."

Klimaatneutraal

Wethouder Berend de Vries beaamt dat deze ambitie noodzakelijk is: "Energietransitie is niet meer een opgave die vrijblijvend is. Het thema leeft en wordt inmiddels gelukkig ook breed gedragen. In 2045 wil Tilburg klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten we elk jaar minimaal 2 procent energie besparen. In de bestaande woningvoorraad is nog veel energie te besparen. Het is goed om te zien dat onze partner WonenBreburg hiermee samen met ons actief aan de slag is in Tilburg. Want energiezuinige en gasloze woningen zijn niet alleen duurzaam, maar zorgen ook voor betaalbare woonlasten voor onze inwoners."

Alle huurders krijgen van WonenBreburg eenmalig een nieuwe inductiekookplaat. Omdat niet alle pannen bruikbaar zijn op inductie, krijgen de bewoners ook een pannenset. Door de gasleiding en -meter te verwijderen en elektrisch koken te introduceren, kan de energierekening lager uitvallen. De bijna honderd woningen aan de Tilburgse Bartokstraat worden al door restwarmte voorzien van ruimteverwarming en warm water.