Gebied Bakertand van Tilburg naar Goirle

20 december 2017

Het gebied Bakertand hoort vanaf 1 januari 2018 bij het grondgebied van de gemeente Goirle. Dat zijn Tilburg en Goirle samen overeengekomen. Ze ondertekenden op 20 december een overeenkomst.

Wethouder Berend de Vries van Tilburg en burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle waren daarbij aanwezig. Met deze ondertekening is de laatste stap gezet om het gebied Bakertand na 20 jaar weer over te dragen van Tilburg aan Goirle.

Wethouder Berend de Vries: "We zijn blij dat er duidelijkheid is voor bewoners en bedrijven in het gebied en Bakertand na 20 jaar weer teruggaat naar onze buren. Niet alleen voor de gemeenten Tilburg en Goirle is dit een goede ontwikkeling, maar ook voor de familie Oerlemans komt er een einde aan een onzekere periode."

Burgemeester Mark van Stappershoef: "In het gebied kunnen 350 woningen gebouwd worden die stedenbouwkundig passen bij de wijk Boschkens. Verder is onderdeel van de overeenkomst met Tilburg dat Goirle honderd extra woningen mag laten bouwen. Die zetten we in bij de ontwikkeling van de Zuidrand. Ook is het nu mogelijk om de recreatieve kansen rondom de Oostplas te benutten. Zo kan Goirle zich dankzij de Bakertand verder economisch ontwikkelen."

Inmiddels is de Tilburgse raad akkoord gegaan met het oprichten van een besloten vennootschap dat de woningbouw in het gebied gaat ontwikkelen.

Gemeentelijke herindeling

De Bakertand hoorde voor 1997 bij Goirle, maar kwam door de gemeentelijke herindeling bij Tilburg. Tilburg had langs de A58 zichtlocaties nodig voor het midden- en kleinbedrijf. Rond de Westplas is dat gelukt (Tradepark 58), maar bij de Oostplas en Bakertand bleef het gebied agrarisch. Inmiddels zijn er andere inzichten en heeft Tilburg meer behoefte aan bedrijventerreinen voor grote productiebedrijven en distributiecentra. Daarvoor zijn inmiddels de bedrijventerreinen Zwaluwenbunders en Wijkevoort in ontwikkeling. Dit bood ruimte om het gebied Bakertand van de gemeente Tilburg weer aan Goirle over te dragen. De Provincie ging akkoord en beide gemeenten gingen in gesprek met elkaar over de voorwaarden, wat resulteerde in de samenwerkingsovereenkomst die nu is ondertekend.