Gedragscode voor erfgoed Van Gogh

14 februari 2019

De gemeente Tilburg heeft, samen met Tilburgse stakeholders, een lokale 'Erfgoedgedragscode' opgesteld voor monumenten die iets te maken hebben met Vincent van Gogh.

De Erfgoedgedragscode moedigt aan om de maatschappelijke betekenis van het Van Gogh erfgoed uit te dragen en beter zichtbaar te maken. Zo kunnen we het erfgoed veiligstellen voor toekomstige generaties. Een voorbeeld is de Van Gogh route: verschillende Van Gogh monumenten worden met elkaar verbonden en met andere interessante plekken en initiatieven op de route.

Wethouder Marcelle Hendrickx: "Het opstellen van de Erfgoedgedragscode draagt op termijn bij aan het vergroten van de zichtbaarheid van Tilburg voor een groot internationaal publiek. Deze groep heeft belangstelling in het icoon Vincent van Gogh, een Brabander met jeugdige voetstappen in Tilburg. We willen het verleden van Vincent van Gogh in Tilburg verbinden met de toekomst. Het werk van Van Gogh inspireert (jonge) makers in deze #stadvanmakers".

Monumenten

Van Gogh monumenten in Tilburg zijn het Paleis-Raadhuis, waar Van Gogh op school zat, en de locatie van het voormalige kosthuis van Vincent van Gogh aan het Sint Annaplein. Daarnaast is er in de Spoorzone Vincents Tekenlokaal dat samenwerkt met Ontdekstation 013.

De Erfgoedgedragscode is ondertekend door de eigenaar van de locatie waar het voormalig Kosthuis Van Gogh stond aan het Sint Annaplein, Stichting Mommerskwartier (exploitant Vincents Tekenlokaal), de gemeente Tilburg (eigenaar Paleis-Raadhuis) en Van Gogh Heritage Foundation.