Geen kermis dit jaar in Udenhout

13 augustus 2020
Zuurstokkraam

(Foto: Joyce Goverde)

De kermis in Udenhout, die gepland stond van 29 augustus tot en met 1 september, gaat dit jaar helaas niet door. Dat besluit heeft de burgemeester vandaag na een zorgvuldige afweging genomen.

Het college had er goede hoop in dat het organiseren van de Udenhoutse kermis mogelijk zou zijn, net als de Tilburgse vakantiekermis in juli. Die is namelijk prima verlopen in een periode dat er landelijk en regionaal nauwelijks besmettingen waren en waarvan inmiddels op basis van beschikbare gegevens uit bron- en contactonderzoeken van de GGD Hart voor Brabant is vastgesteld dat dit een verantwoorde keuze was. Maar gelet op de actuele situatie met opnieuw stevig oplopende besmettingscijfers die bovendien ook nog grotendeels plaatsvinden onder de voor de kermis belangrijke jeugdige doelgroep, vindt de burgemeester het niet verantwoord de kermis in Udenhout te organiseren.

Tegenvaller

De burgemeester en de overige collegeleden begrijpen dat dit een tegenvaller is voor de inwoners van Udenhout, de lokale horeca-ondernemers op en nabij het Tongerloplein en de kermisexploitanten. De Udenhoutse kermis is immers een gewaardeerd evenement dat jaarlijks 4 dagen lang voor veel vertier een plezier zorgt bij jong en oud.