Geld voor nieuwbouw praktijk Ingang Zuid

25 oktober 2019
Het Pater van den Elsenplein

Huisartsenpraktijk Ingang Zuid aan het Pater van den Elsenplein gaat uitbreiden. Voor de nieuwbouw trekt de gemeente maximaal 559.754 euro uit.

De afgelopen jaren is onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Zonder financiële steun van de gemeente bleek dit niet mogelijk.

Wijkwethouder Berend de Vries: "Met deze bijdrage kunnen we letterlijk zorg garanderen aan de mensen in Groenewoud. Daarnaast maken we het met dit plan mogelijk om de omgeving op deze plek te verbeteren."

Uitwerken

De komende periode wordt het plan voor de nieuwbouw verder uitgewerkt. Het idee is dat de huisartsenpraktijk en de apotheek nieuwbouw krijgen op de groenstrook achter de bestaande praktijk. Hier komt ook ruimte voor een fysiotherapeut en een andere zorgfunctie. Op de plek van huidige apotheek zijn plannen voor nieuwe appartementen. Het streven is om de verplaatsing binnen 2 jaar mogelijk te maken. Als de plannen wat verder zijn uitgewerkt, worden deze met de wijk besproken.