Gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs

17 februari 2017
Kinderen op een rijtje

Tilburg trekt extra geld uit om de ontwikkelkansen voor alle Tilburgse kinderen te vergroten. Er komt onder meer geld om het succesvolle programma 'klemtoon op taal' structureel in te zetten.

Klemtoon op taal wordt ondergebracht bij het onderwijs, de kinderopvang en Plein 013. Alle kinderen in de taalscholen en AZC school De Sleutelbloem krijgen de mogelijkheid om 52 weken per jaar onderwijs te volgen. Op die manier kunnen ze zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en eenvoudiger integreren. Daarnaast wordt er een extra klas voor 20 kinderen op de Weekend school aangeboden. Zo kunnen meer kinderen kennis maken met allerlei verschillende beroepsgroepen en op de diverse excursies van de Weekendschool gaan. Dit is gericht op talentontwikkeling en schoolloopbaanontwikkeling. Tot slot gaat geld naar de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in het nieuwe integraal kindcentrum (IKC) in de wijk Besterd-Loven. Daardoor is er sprake van een team voor de kinderen van 0-13 jaar.

Ambities

Deze subsidies komen van de ambities van verschillende beleidsprogramma's, zoals: de Tilburgse Educatieve Agenda, Tilburg brengt je verder en het Actieplan vluchtelingen. Ambities zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de onderwijskansen voor alle kinderen, het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen en het bevorderen van Integrale Kindcentra.

Het college besloot 14 februari om de subsidies beschikbaar te stellen.