Gemeenten kopen samen Wmo-Begeleiding in

15 december 2017

8 gemeenten in de regio Hart van Brabant kopen vanaf 1 januari 2019 samen de Wmo-zorg in. Op 14 december 2017 tekenden deze gemeenten hiertoe een bestuursakkoord.

Binnen het akkoord kunnen portefeuillehouders namens de colleges samen besluiten nemen ter uitvoering van het inkooptraject. De deelnemende gemeenten willen dat inwoners die dat nodig hebben de beste zorg en ondersteuning krijgen. Die zorg is op maat, dichtbij en gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. De gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners zelf de regie hebben over hun eigen leven en eigen huishouding in een financieel gezonde situatie. Ze willen dat de huiselijke relaties versterkt worden en het opgroei- en opvoedklimaat goed is. Inwoners moeten gestimuleerd worden om zo lang mogelijk mee te doen in de samenleving. Voor de ene inwoner betekent dat huishoudelijke hulp, voor een ander dat er dagbesteding is of hulp bij de zorg voor een ander.

Door de manier waarop de gemeenten Wmo-begeleiding inkopen, kan de ondersteuning en hulp die nodig is, geboden worden. Daarnaast willen de gemeenten bevorderen dat er meer ruimte komt bij zorgaanbieders voor bijvoorbeeld innovatie. Dat er minder regeldruk en administratie is voor zowel de inwoners, de aanbieders en de deelnemende gemeenten. En dat gemeenten efficiënt kunnen sturen op kwaliteit en kwantiteit van geboden zorg.

In het voorjaar van 2018 gaat de aanbesteding van start. Deelnemende gemeenten zijn: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg. De gemeente Waalwijk onderschrijft de leidende principes en inrichtingskeuzes van de inkoop van Wmo-begeleiding van deze 8 gemeenten. De inkoop door deze 8 gemeenten gaat uit van arrangementen en dat heeft op dit moment niet de voorkeur van de gemeente Waalwijk, die werkt met een productgericht inkoopmodel.