Gezonder aanbod in de bedrijfsrestaurants

08 juni 2021
Alle ondertekenaars van het gezonde aanbod aan eten in kantines op een rijtje

De gemeente Tilburg, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), het Voedingscentrum en 5 andere gemeenten hebben 7 juni afgesproken dat ze gaan kijken hoe ze het aanbod aan eten in de bedrijfsrestaurants van de gemeente, gezonder kunnen maken.

Wethouder Rolph Dols (sport) ondertekende de ambitie voor een gezonder voedingsaanbod in de bedrijfsrestaurants van de gemeentehuizen. De ondertekenaars vinden dat de gezondheid en vitaliteit van werknemers in het belang is van alle werkgevers. Kunnen werken in een gezonde omgeving is daarbij randvoorwaarde. De overheid is niet alleen werkgever, maar vervult ook een voorbeeldfunctie. Samen willen de gemeenten en andere organisaties laten zien dat een gezonde werkomgeving heel vanzelfsprekend is. Naast Tilburg ondertekenden nog vijf andere JOGG-gemeenten de overeenkomst: Leidschendam-Voorburg, Venlo, Landgraaf, Oosterhout en Oss. Bij deze gemeenten is op de werkvloer aandacht aan een gezonde leefstijl. Goede en inspirerende voorbeelden worden gedeeld, zodat steeds meer gemeenten aan de slag gaan met een gezonder aanbod.

In overleg met cateraar

Om het aanbod in gemeentehuizen gezonder te maken, gaan gemeenten in gesprek met hun bedrijfscateraar om het aanbod aan te laten sluiten op de Richtlijn Eetomgevingen voor bedrijfsrestaurants. Bedrijfscateraars inspireren de gemeenten vanuit hun ervaring en deskundigheid en laten zien welke verbeterstappen mogelijk zijn. Het Voedingscentrum adviseert over de inhoud van de Richtlijn Eetomgevingen en de Schijf van Vijf.

Tilburgse aanpak

De JOGG-aanpak in Tilburg stimuleert betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en een gezonder voedingsaanbod. Naast een gezonde jeugd richt het programma zich ook op een gezond voedingsaanbod in sportkantines en wijkcentra. Het voedingsaanbod wordt  gezonder en gezonde alternatieven worden aantrekkelijker aangeboden. Het doel is dat in 2025 alle JOGG-gemeenten aan de slag zijn met het gezonder maken van de eigen bedrijfsrestaurants op basis van de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum.