Goede start Aan de Slag met je Huis in Udenhout

24 april 2019

Woningeigenaren in de wijk de Achthoeven in Udenhout kregen in februari en maart bezoek van een bewoner uit de buurt die vroeg naar de wensen op het gebied van energiezuinig wonen en veiligheid. Er zijn 222 gesprekken gevoerd.

106 huishoudens vroegen een vervolggesprek aan. De bewoners vulden een woonwensentest in met vragen over woonwensen op het gebied van: energie, veiligheid, gezondheid/levensloopbestendigheid. De test laat zien welke woningaanpassingen of -verbeteringen woningeigenaren in de toekomst kunnen en willen nemen. Doel: in de toekomst nog meer plezier en comfort uit de eigen woning halen.

Klimaat in de woning

Van de 106 adviesgesprekken waren er: 76 op het gebied van veilig wonen, 13 voor levensloopbestendigheid en 17 voor het nemen van energiezuinige maatregelen. Verder spelen er ook zaken omtrent het klimaat in de woning (37) en mogelijke verbouwingen (60).

Goede samenwerking

De gemeente en de andere betrokken organisatie zijn tevreden over het resultaat. De organisaties danken de vrijwilligers uit Udenhout die op deze manier hun buurtgenoten hebben gemotiveerd om na te denken over de toekomst. Een succesfactor van de campagne is een goede samenwerking met lokale partijen. Dank aan de Dorpsraad, Contact 50, Energie Coöperatie Udenhout, MH Beveiliging, Thebe Extra en Susteen. In april gaan de adviseurs de gesprekken aan met de woningeigenaren en in mei zal geëvalueerd worden wat de uiteindelijke resultaten zijn van de gesprekken. Op de website is te lezen wat bewoners kunnen doen om een adviesgesprek aan te vragen.   

Meer informatie op aandeslagmetjehuis.nl