Handhavingsacties Besterd

10 mei 2019

De gemeente, politie en de Belastingdienst hielden handhavingsacties in de wijk Besterd. Op sommige adressen woonden meer personen dan toegestaan en bij een aantal horecazaken was de brandveiligheid niet in orde.

De acties in de wijk waren afgelopen week. Een analyse leverde input voor de handhavingsacties. De actiedagen begonnen dinsdag 7 mei een grote verkeerscontrole. Verder zijn er woningen, garageboxen en horecagelegenheden gecontroleerd.

Resultaten

De handhavingsacties heeft onder andere de volgende resultaten opgeleverd:

 • Er werd 6 kilo versnijdingsmiddel cafeïne gevonden in een bedrijf. De gemeente bekijkt mogelijkheden om het pand te sluiten.
 • Bij 4 garageboxen zijn grote hoeveelheden hennepgoederen gevonden. In een van de garages ook een flinke hoeveelheid henneptoppen en hasj. Alle goederen zijn afgevoerd. Ook zijn een quad en twee motoren in beslag genomen.
 • De Belastingdienst inde ruim 20.000 euro en vorderde 24 auto's i.v.m. openstaande belastingschuld tijdens verkeerscontrole.
 • Bij een horecazaak waren signalen van mogelijke prostitutie/mensenhandel. De politie pakt dit verder op met de vreemdelingenpolitie (AVIM).
 • Op meerdere adressen was sprake van illegale bewoning. In de panden wonen meer mensen dan is toegestaan onder slechte omstandigheden. Er volgt nader onderzoek op deze adressen.
 • Er is een vermoeden van illegale bewoning op het achtererf van een perceel. De woonruimte was in slechte staat en mogelijk zijn er ook signalen van prostitutie. Pandeigenaar wordt aangeschreven en er volgt verder onderzoek.
 • 2 personen zijn aangemeld voor een adresonderzoek en 3 personen hebben de opdracht gekregen zichzelf in te schrijven bij de gemeente.
 • Bij een aantal woningen werd een splitsing van het pand geconstateerd. Er wordt nu onderzocht of dit is toegestaan of dat het om een illegale situatie gaat.
 • Bij 2 woningen was de brandveiligheid in het gehele pand niet in orde. Het pand wordt verder onderzocht door de gemeente.
 • Bij 1 pand zijn ernstig verweerde / kapotte asbestplaten aangetroffen. Hier volgt een hercontrole.
 • Bij 6 horecazaken was de brandveiligheid niet helemaal op orde. De eigenaar krijgt een brief en er volgt een hercontrole door de gemeente.
 • In één van de horecazaken werd lachgas verkocht. Dit is niet verboden maar de opslag moet wel aan eisen voldoen, die was hier niet in orde.
 • 2 fietsen die gestolen waren gemeld, zijn ingenomen door de politie.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Burgemeester Theo Weterings: "Dit soort grote gezamenlijke acties zijn heel belangrijk om de criminaliteit de wijken uit te krijgen. Illegale activiteiten zijn onacceptabel. We willen veilige buurten. Hier treden we dan ook hard tegen op. Daarin hebben de veiligheidspartijen een rol, maar zeker ook burgers en ondernemers. Bijvoorbeeld door vermoedens en signalen van criminele activiteiten te melden. Dus ziet u gekke dingen of heeft u het gevoel dat er 'iets niet klopt' in uw buurt? Meld dit bij de politie via 0900-8844, bij het Centraal Meldpunt van de gemeente via tel. 14013 of via de pagina melding maken op deze site. Meld u liever anoniem, dat kan via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800 - 7000."