Herindelingsontwerp Haaren vastgesteld

09 oktober 2018

De colleges van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 8 en 9 oktober het herindelingsontwerp vastgesteld. Ze leggen het in december voor aan hun gemeenteraden.

Het herindelingsontwerp is een routekaart voor de herindeling van de gemeente Haaren. Daarmee is het een belangrijke volgende stap in het herindelingsproces. Het proces kenmerkt zich door grote betrokkenheid van alle belanghebbende gemeenten.

Herindelingsontwerp

De eerste stap naar deze toekomst is het herindelingsontwerp. Dit ontwerp is 1 document door en voor 5 gemeenten. Het is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. In dit ontwerp staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de 4 gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook wordt ingegaan op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.

Samenvoegen en grenscorrectie

Bij een reguliere herindeling worden betrokken gemeenten opgeheven en wordt een nieuwe gemeente ingesteld. Bij de herindeling van Haaren worden de betrokken gemeenten niet opgeheven en komen de dorpen Haaren, Helvoirt en Esch via een ‘lichte samenvoeging’ bij respectievelijk de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel.

De toevoeging van Biezenmortel aan Tilburg kan plaatsvinden via een grenscorrectie. Dit is mogelijk omdat het inwonertal van beide gemeenten door de correctie minder dan 10% toeneemt (Tilburg) of krimpt (Haaren). Omdat het om een grenscorrectie gaat, hoeft de gemeente Tilburg geen tussentijdse gemeenteraadsverkiezing te houden. In Oisterwijk, Vught en Boxtel zijn wel verkiezingen nodig. Deze vinden plaats in november 2020.

De gemeenten hebben een gezamenlijke webpagina ingericht waarop inwoners en belangstellenden het wettelijk traject van de herindeling kunnen volgen. Op haaren.nl/herindeling staan o.a. een tijdlijn van het herindelingsproces en alle officiële documenten.