Herontwikkeling voormalig terrein Eikenbosch loopt vertraging op

22 oktober 2021
Het terrein waar vroeger winkelcentrum Eikenbosch zat

(Foto Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Het plan voor de herontwikkeling Eikenboschop loopt vertraging op door hogere kosten. Het tekort is opgelopen naar 2,4 miljoen euro. Op de plek van het voormalige winkelcentrum in Berkel-Enschot komt o.a. een nieuw schoolgebouw met daarin een kindcentrum.

Ook komt er in Eikenbosch nieuwbouw voor woonzorgcentrum Torentjeshoef. En zijn er 85 woningen gepland. In de plannen is een parkeerterrein bij de school en bij Torentjeshoef opgenomen. Ook is er voorzien in een kiss-and-ride-strook bij de basisschool. Dit pakt duurder uit dan verwacht. Dat geldt ook voor de nieuwe eisen voor waterberging. Daarnaast stijgen de voorbereidings- en advieskosten.

Garant voor 6 ton

De gemeente, TBV Wonen en Heijmans hebben afgesproken allemaal garant te staan voor 600.000 euro. Hierdoor is een tekort van 1,8 miljoen euro gedekt. Voor het resterende tekort wordt in de komende periode gezocht naar een oplossing. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar goedkopere alternatieven voor de waterberging, het toevoegen van enkele woningen en het voordeliger realiseren van het parkeerterrein. Uitgangspunt bij eventuele planaanpassingen is zo min mogelijk concessies te doen aan het kwaliteitsniveau.

Wethouder Rolph Dols: “Een nieuw schoolgebouw met kinderopvang, een woonzorgcentrum waarin het prettig wonen is en extra woningen zijn heel belangrijke ontwikkelingen. Dat onderstrepen zowel TBV Wonen, Heijmans als de gemeente. Vandaar dat we ook samen het besluit hebben genomen om extra te investeren en vervolgens te kijken naar besparingsmogelijkheden.”

Vertraging

Het opgelopen financiële tekort vertraagt de plannen. In de komende periode gaan Heijmans, TBV Wonen en de gemeente nieuwe afspraken maken. Dit wordt besproken met het planteam. Het streven is om in december 2021 een definitief vervolgbesluit te nemen. Als alles goed gaat, is de planning om in het eerste kwartaal van 2023 te gaan bouwen. Als eerste staat de nieuwbouw van basisschool Rennevoirt op de planning. Ook de plannen voor nieuwbouw Torentjeshoef door TBV Wonen vertragen. De nieuwbouw van het zorgcomplex op de locatie waar voorheen het winkelcentrum Eikenbosch stond zal op zijn vroegst medio 2025 klaar zijn.