Herontwikkeling winkelcentrum Paletplein

19 mei 2017
Het huidige winkelcentrum Paletplein

Winkelcentrum Paletplein gaat op de schop. Een aantal winkelpanden wordt gesloopt en er komen 4 nieuwe panden. Het parkeerterrein wordt opnieuw ingericht en de overkapping van het winkelcentrum verdwijnt.

Supermarktketen Aldi krijgt een nieuwe vestiging bij het winkelcentrum. De sloop van de winkelpanden start 1 juni. De bouw van de nieuwe winkels start daarna. Dan wordt ook het parkeerterrein opnieuw ingericht. Als alles volgens planning verloopt kunnen de nieuwe winkels nog voor de jaarwisseling 2017 open.

Meer bezoekers

Door onder meer de overkapping weg te halen, wordt de sfeer van het winkelcentrum opener. Naar verwachting zorgt de nieuwe supermarkt voor meer bezoekers aan het winkelcentrum. Dat is ook gunstig voor de andere winkels.

Actieve rol

De herontwikkeling van winkelcentrum Paletplein is een samenwerking tussen de Coöperatieve Vereniging van eigenaren in het winkelcentrum Wandelbos (CVvE) en de gemeente. De CVvE had de gemeente eerder gevraagd een actieve rol te spelen bij de sloop, de grondoverdrachten en de inrichting van het openbaar gebied. In december 2016 besloot de gemeente een actieve rol in de grondexploitatie te nemen en hiervoor het benodigde krediet beschikbaar te stellen.  

De afspraken zijn uitgewerkt tot een samenwerkingsovereenkomst met de bijbehorende aankoop- en verkoopovereenkomsten met de verschillende ondernemers in het winkelcentrum. Alle partijen hebben de overeenkomsten ondertekend.