Het Schone Lucht Akkoord

14 januari 2020

Wethouder Oscar Dusschooten tankt elektrisch

Gisteren ondertekenden 9 provincies en 35 gemeenten het Schone Lucht Akkoord. Ook Tilburg bindt zich aan de afspraak met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) voor 50% schonere lucht ten opzichte van 2016 in 2030.

Dit Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder leven met meer kwaliteit van leven. De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is nog veel gezondheidswinst te boeken.

Jaarlijkse voortgang


In het Schone Lucht Akkoord gaat het over een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het Akkoord kent een aantal nieuwe maatregelen en bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak.

Het Rijk heeft 50 miljoen euro uitgetrokken voor het Schone Lucht Akkoord. Elke gemeente en provincie heeft een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

"Het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze gemeente om gezondheidswinst te boeken heeft onze permanente aandacht. Daarom sluiten wij ons graag aan bij dit akkoord" aldus wethouder Oscar Dusschooten (Milieu) van de gemeente Tilburg: "We focussen ons daarbij specifiek op mobiliteit, huishoudens en mobiele werktuigen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het promoten van emissieloos vervoer, het bewust omgaan met houtstook en maatschappelijk verantwoord inkopen."

Wat betreft emissieloos vervoer doet Dusschooten nog een extra  oproep aan het Rijk en de EU: "Zet vrachtwagens op waterstof hoger op de agenda én zorg dat ook de fabrikanten het prioriteren. Dan kunnen we zowel inzetten op het verbeteren van luchtkwaliteit als onze ambities als logistieke hotspot vormgeven."