Hulp aan Huis verandert in 2020

26 september 2019
Met een stofzuiger aan het werk

Om Hulp aan Huis betaalbaar te houden, verandert deze regeling volgend jaar. De gemeente gaat op een andere manier bekijken of iemand hulp nodig heeft en zo ja, wat voor hulp.

De verandering is nodig vanwege nieuwe landelijke regels voor de eigen bijdrage. Ook sluit de nieuwe regeling beter aan op het uitgangspunt dat we passende zorg willen bieden aan mensen die het echt nodig hebben. Voor inwoners die nu Hulp aan Huis krijgen, is er een overgangstermijn van maximaal 2 jaar.

Eigen bijdrage

Inwoners die Wmo hulp krijgen, betalen vanaf 1 januari 2020 maximaal € 19 eigen bijdrage per maand voor alle Wmo hulp samen. Naast Hulp aan Huis kan dat bijvoorbeeld een scootmobiel zijn, begeleiding of een traplift. Dat is besloten door de Rijksoverheid. De meeste inwoners die al Hulp aan Huis krijgen, gaan hierdoor vanaf 1 januari minder betalen voor Hulp aan Huis.

Gesprek

Als een inwoner in 2020 Hulp aan Huis wil ontvangen volgt er eerst een gesprek met de gemeente. We bespreken dan welke hulp de inwoner nodig heeft, wat men zelf nog kan doen en welke hulp men kan krijgen van een partner, familie of bekende.

Brief

Inwoners die nu Hulp aan Huis krijgen, hebben een brief gekregen met informatie over de nieuwe regeling. Voorlopig verandert er voor hen niets, behalve de eigen bijdrage. Ook alfahulpen hebben een brief gehad en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.