Impuls voor vergroening binnenstad

01 mei 2020
Een groen geveltje

Tilburg trekt ruim 1 miljoen euro uit om de komende jaren 45 straten in de binnenstad klimaatbestendiger, groener en leefbaarder te maken. Het geld komt uit het Tilburgse Klimaatfonds.

Dit Klimaatfonds draagt onder andere bij aan investeringen die helpen om de veranderingen in het klimaat, zoals warmte, droogte en overvloedige regenval in onze stad op te vangen.

Er zijn plannen voor 56 nieuwe bomen in de binnenstad, nieuw klimgroen op 180 zuilen, 200 extra geveltuintjes, 25 nieuwe plantvakken en meer ruimte voor bestaand groen, in het bijzonder rondom de bomen die een monumentale status hebben. De werkzaamheden zijn in 45 straten. In totaal zal ongeveer 350 m2 straatstenen in de binnenstad worden weggehaald en vervangen worden door nieuw groen. De  capaciteit voor waterberging is na de ingreep ongeveer 1.100 meter aan straatlengte (ca. 2.750 m3) groter, waarmee de wateroverlast bij hoosbuien beter kan worden opgevangen.

Warmste plekken van Europa

Tilburg behoort helaas tot één van de warmste plaatsen van West-Europa. Op 10 juli 2018 was Tilburg zelfs de warmste stad van Europa. In het dichtbebouwde en stenige centrum lopen de temperaturen nog eens extra op. Hier kan het op warme dagen wel zo'n 5 graden warmer zijn dan in het buitengebied.  Er is relatief weinig groen in onze binnenstad, ruim 90% minder dan in de rest van de stad. Gemiddeld is er per inwoner 45 m2 openbaar groen in Tilburg, in de binnenstad is dit slechts 3½ m2. Ook blijkt de capaciteit om water op te vangen bij hevige regenval onvoldoende, waardoor straten regelmatig onderlopen en overlast veroorzaken.

Verbetering woonklimaat

Wethouder Mario Jacobs: "We investeren de komende drie jaar in aanpassingen die onze binnenstad klimaatadaptiever maken. Door minder wateroverlast en meer verkoeling verbetert het woon- en verblijfsklimaat hier aanzienlijk. Concreet betekent het dat veel nieuw en gevarieerd groen wordt aangelegd, zoals heesters, klimplanten en bomen. Hierdoor warmt de stad minder op tijdens warme dagen en krijgt overvloedige regenval minder kans meer om schade aan te richten. De vergroening zorgt bovendien voor meer biodiversiteit in de binnenstad. Dat betekent een grotere verscheidenheid aan planten en dieren. Daarnaast zorgt al het nieuwe groen voor een nog aantrekkelijkere binnenstad. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap."

Omdat netbeheerders Enexis (vervanging gasleidingen), KPN (aanleg glasvezel) en Brabant Water (vernieuwing waterleidingnet) tussen 2020 en 2023 in de binnenstad toch al werkzaamheden uitvoeren onder de grond, is dit een mooie kans om de groenwerkzaamheden hieraan te koppelen. Zo is de overlast voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van de binnenstad beperkt. Voor meer informatie over de werkzaamheden in de binnenstad: 013infra.nl.