In 200 dagen Noord Schoon

18 december 2019
Start actie Tilburg Noord schoon

In sportcomplex de Drieburcht was 18 december de start van de 200 dagen Noord Schoon actie. Wethouder Mario Jacobs sprak alle netwerkpartners toe en benadrukte dat dit een samenwerking is en dus commitment vraagt van alle betrokkenen.

Vanaf januari 2020 gaan wijkbewoners in Tilburg Noord merken dat hun omgeving anders wordt onderhouden. Bijvoorbeeld doordat in de buurt vaker wordt geveegd. Ook spreken we bewoners aan op eigen verantwoordelijkheid voor een schone wijk.  

Samen

Dit doet de gemeente samen met de bewoners en de partners in de wijk. Partners zoals de Wijkraad, Contour de Twern, Wonen Breburg, Groen Xtra, winkeliersvereniging, marktmeester, vrijwilligers, jongerenadvies raad en het BAT. Samen gaan we ontdekken wat het beste werkt en waar nog acties nodig zijn om te verbeteren.

De openbare ruimte is tenslotte niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Met elkaar zorgen we voor een schoon en leefbaar Tilburg. Met als doel een wijk waar iedereen prettig en veilig gebruik kan maken van de straten, de buurt en de parken. Op de hoogte blijven van de acties? Houd de hashtag #noordschoon in de gaten.

Meer informatie op de pagina Noord Schoon op deze website.