Inwoners tevreden over Jeugdhulp en Wmo

10 juli 2018

Inwoners die hulp krijgen vanuit de Wmo en de Jeugdhulp hebben eind 2017, begin 2018 meegedaan aan een klanttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten daarvan zijn positief.

Jongeren waarderen de Jeugdhulp met het cijfer 7,6. Met het onderzoek konden inwoners de zorg die zij in de gemeente Tilburg ontvangen, beoordelen. De meeste jongeren die  jeugdhulp ontvangen en/of volwassenen met een Wmo-voorziening vinden dat zij de juiste hulp ontvangen. Jongeren weten steeds beter waar ze terecht kunnen voor hulp. Het aantal volwassenen   dat weet waar ze terecht moeten voor de hulpvraag is wel iets afgenomen ten opzichte van 2016 (3%). Zowel jongeren als volwassenen geven aan dat zij zich serieus genomen voelen.

Beter meedoen

Bijna alle jongeren en volwassenen die hebben meegedaan aan het onderzoek geven aan dat zij door de ondersteuning beter kunnen meedoen aan de samenleving, zich beter redden en door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben. Daarnaast geeft bijna de helft van de geïnterviewde jongeren dat zij beter voor zichzelf kunnen opkomen. De resultaten van de beide cliënttevredenheidsonderzoeken staan onder dit bericht.

Sociale contacten

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Inwoners kunnen hiermee o.a. hulp krijgen om het huis schoon te houden, praktische zaken te regelen die met geld te maken hebben of te zorgen voor voldoende sociale contacten.