Jongerencampagne huiselijk geweld en kindermishandeling

04 mei 2020
Campagnebeeld Huiselijk geweld

In regio Hart van Brabant loopt op dit moment een social-mediacampagne gericht op jongeren met een onveilige thuissituatie. De regionale Taskforce Kindermishandeling wil met deze campagne laten zien dat jongeren niet alleen zijn en om hulp kunnen vragen wanneer dat nodig is.

Nu iedereen thuis zit, hebben jongeren geen afleiding door naar school te gaan, te sporten of met vrienden af te spreken. Daarnaast kunnen de spanningen thuis oplopen, waardoor huiselijk geweld kan toenemen.

Herkenbare situaties

De campagne laat twee herkenbare situaties zien van 2 jongeren: Levi en Kim. De boodschap is: zoek hulp als het thuis niet veilig is. Op de website zorgenomeenkind.nl/jongeren staan adviezen, telefoonnummers en ervaringsverhalen. Er is ook een zogenoemde factsheet gemaakt met tips op thuis spanningen tegen te gaan.

Landelijke campagne

Landelijk vragen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) ook aandacht voor de toename in huiselijk geweld. Iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Veel mensen maken zich zorgen en gezinsleden brengen meer tijd met elkaar door. Het is mogelijk om daarover te praten of om advies te vragen. Dat kan door te bellen met: 0800-2000 of te kijken op de website Veilig Thuis.

Regionale Taskforce Kindermishandeling

Ieder jaar hebben meer dan 3000 kinderen in de regio Hart van Brabant te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. De regionale Taskforce Kindermishandeling vraagt aandacht voor dit probleem. De Taskforce is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling.

Meer informatie over de regionale Taskforce Kindermishandeling op de website zorgenomeenkind.nl.