Kiezen voor vuurwerkvrije buurt

30 oktober 2019

Net als vorig jaar, heeft de gemeente gratis borden voor bewoners die geen vuurwerk willen in hun straat, buurt of parkje. De borden zijn bedoeld om vuurwerkvrije zones aan te geven.

Bewoners maken zelf afspraken met elkaar over het afsteken van (knal)vuurwerk in de omgeving. Wanneer bewoners geen vuurwerk in hun straat, buurt of parkje willen, kunnen ze dit afspreken met bewoners uit de buurt. De borden geven de vuurwerkvrije zones aan. Bewoners kunnen met deze borden eventuele 'overtreders' gemakkelijker aanspreken. Is duidelijk dat iedereen in de straat (of een deel daarvan) dit wil, vraag dan de vuurwerkvrije zone aan bij de gemeente. U krijgt dan enkele borden die uw straat(deel) markeren. Er zijn ook posters die achter het raam gehangen kunnen worden. De gemeente geeft aan waar de vuurwerkvrije zones zijn in de stad.

Voor het organiseren van een vuurwerkvrije buurt, is het belangrijk dat alle bewoners in het gebied het eens zijn met de afspraken. Dit is belangrijk voor het slagen. Wil niet iedereen meedoen, dan moet daar rekening mee gehouden worden. Zijn er mensen die vuurwerk willen afsteken op 31 december en 1 januari tussen 18:00 en 02:00 uur. Respecteer dit dan, het is niet verboden om tussen deze uren vuurwerk af te steken. Op de pagina kerstbomen en vuurwerk op deze site staan tips hoe hier mee om te gaan.

Aanvragen

De borden zijn bij de gemeente aan te vragen voor 25 november via e-mail tilburgveilig@tilburg.nl. Vermeld daarbij duidelijk de locatie (straat, straten, plein, park of deel van de straat), hoeveel mensen meedoen en het aantal borden dat nodig is. Zet ook naam, adres en telefoonnummer in de mail. De gemeente stuurt informatie over het afhalen van de posters en borden en over de spelregels.