Koning bezoekt Piushaven en Spoorpark

11 februari 2020
Koning Willem Alexander op bezoek in de Piushaven Tilburg

(Foto Joris Buijs)

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 11 februari een werkbezoek gebracht aan de gemeente Tilburg. Bij het bezoek stonden initiatieven van inwoners uit onze stad centraal.

In Tilburg krijgen inwoners de kans om individueel, als buurt of met partners een gemeentelijke taak aan te pakken en dingen te doen zoals zij denken dat goed is voor de inwoners en de energie in de stad.

Piushaven

De Koning begon het werkbezoek bij de Piushaven, waar hij werd ontvangen door burgemeester Theo Weterings. In het Piushavengebied werken omwonenden, ondernemers, schippers en de gemeente samen aan het beheer van de haven. De Koning ging in gesprek met betrokkenen over de ontwikkeling van het gebied, over de samenwerking tussen de gemeente en de initiatiefnemers en over de uitdagingen. Hierna volgde een rondleiding waarbij Koning Willem-Alexander sprak met de havenmeester Saskia Janssen, met de oprichters van zeilschool 'Topti's' Nienke Feenstra en Jolien Clijsen, en met de jonge buurtbewoner Max van Zon die vanuit zijn bootje plastic en ander afval uit de Piushaven haalt.

Spoorpark

Vervolgens bezocht de Koning het Spoorpark, het 7,5 hectare groot stadspark dat door Tilburgers tot stand is gekomen. Van idee tot de uitvoering en het beheer zijn de inwoners aan zet en faciliteert de gemeente alleen als dat nodig is. Tijdens een rondleiding kreeg de Koning uitleg van kwartiermaker Lucy Bathgate over het ontstaan van het park, de Rits, de Kempentoren en de stadscamping. Ook bezocht hij het sportterrein (outdoor urban sports park) en het watersysteem dat regenwater uit de stad en het park kan opvangen en 25 bronnen en een ondiepe speelbeek omvat. Het watersysteem, 'Levend Water in de stad' is in 2013 opgenomen in het Droomboek met toekomstdromen van Nederlanders dat ter gelegenheid van de inhuldiging van de Koning is gepubliceerd.

Luisteren en ruimte geven

Afsluitend ging de Koning in gesprek over de rol van de gemeente bij initiatieven van inwoners en hoe deze rol in de loop der jaren is veranderd. Dat de gemeente Tilburg met de wijze waarop met inwonerinitiatieven wordt omgegaan vooroploopt, bleek al eerder bij de uitverkiezing tot 'Beste Overheidsorganisatie van het jaar 2019'.

"De snel veranderende samenleving vraagt steeds andere dingen van ons. Samen met inwoners, ondernemers en partners werkt de gemeente Tilburg aan een stad waar mensen gezond en gelukkig kunnen zijn. Ik ben erg blij dat er landelijke aandacht en erkenning is voor het feit dat wij ons handelen baseren op de wensen uit de stad. Het lijkt zo simpel en basaal, maar niets is minder waar. We zijn dan ook enorm trots dat de Koning weer in Tilburg is en in het bijzonder geïnteresseerd is in hoe wij luisteren naar de stad en hoe wij ruimte aan onze inwoners geven", aldus burgemeester Theo Weterings: "Het is een kunst om signalen en belangen uit de samenleving op te vangen, te willen opvangen en die ook om te zetten in actie. Door met aandacht te luisteren, door telkens in gesprek te gaan met allen die onze stad maken en door op onze handen te durven gaan zitten, zijn wij elke dag bezig om samen tot betere oplossingen te komen."

Werkbezoeken

Het bezoek van de Koning aan Tilburg maakt onderdeel uit van een serie werkbezoeken, waarin hij aandacht schenkt aan collectieve burgerinitiatieven en coöperaties. Ze worden voor en door bewoners opgezet, leveren een bijdrage aan het behoud van leefbaarheid van de eigen (leef)omgeving en gaan over een breed scala aan onderwerpen zoals energie, groen, duurzaamheid, zorg, welzijn, leefbaarheid en cultuur. De initiatieven starten meestal vanuit betrokkenheid en eigen behoefte aan verbetering voor de lange termijn. Meer informatie: koninklijkhuis.nl