Koninklijke onderscheiding voor Kees Miedema

21 november 2019

De heer C.J. (Kees) Miedema uit Berkel-Enschot kreeg woensdag 20 november een koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Miedema heeft deze onderscheiding onder andere gekregen vanwege zijn verdiensten voor het openbaar vervoer in Nederland. De onderscheiding werd uitgereikt door de minister voor Milieu en Wonen, mevrouw S. van Veldhoven.

Kees Miedema (65) is programmamanager Ketenmobiliteit bij de NS. Hij leverde zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de populaire OV-fiets in Nederland. Zonder hem zou de OV-fiets niet zo'n succes zijn geweest. Ook was hij verantwoordelijk voor de kwaliteitssprong en de uitbreiding van het fietsparkeren bij stations. Honderdduizenden treinreizigers profiteren daar elke dag van. Hij was ook een pionier op het gebied van het zogenoemde keten-reizen. In dit concept krijgt de reiziger een aanbod voor een reis waarbij men gebruik kan maken van meerdere vervoersmogelijkheden (deelauto, fiets, parkeergelegenheid, bus, tram, trein, enz.). Van ‘deur tot deur met de fiets en de trein’, dat was en is zijn motto om concrete nieuwe voorzieningen nabij stations en aanpassingen in het omliggend stedelijk gebied te realiseren.

Ook in Tilburg wordt er mede door de inzet van Kees Miedema een mooie oplossing voor de fietsen bij het station in de Spoorzone gerealiseerd. Daarnaast stond hij aan de wieg van NS Zonetaxi. Dit taxiconcept draagt bij aan de aantrekkelijkheid van treinreizen en laat andersom treinreizigers (hernieuwd) kennismaken met het product taxivervoer als onderdeel van hun reis. De heer Miedema heeft met deze mijlpalen een grote maatschappelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Openbaar Vervoer in Nederland. De heer Miedema is tevens actief in diverse landelijke bestuurs- en overlegorganen die betrekking hebben op het Openbaar Vervoer en hij zit regelmatig met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan tafel.

Naast zijn werk bij de NS zet de heer Miedema zich in voor verscheidene maatschappelijke activiteiten, waar sport en beweging als een rode draad doorheen lopen. Fietsen is zijn passie en de heer Miedema heeft samen met vrienden een fietsvereniging opgericht. Door de jaren heen heeft hij als vicevoorzitter en voorzitter van deze vereniging bijgedragen aan meerdere sportevenementen, waaronder een fietstocht van Tilburg naar Gibraltar voor een goed doel; het Crigler-Najjar fonds.