Lintjesregen 2019

26 april 2019

Vijfentwintig inwoners van de gemeente Tilburg kregen 26 april een Koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen. Hiermee heeft Tilburg dit jaar de meeste lintjes van Brabant.

Burgemeester Theo Weterings reikte de lintjes uit in de Concertzaal van Theaters Tilburg. 22 personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 3 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder de decorandi zijn zestien mannen en negen vrouwen.  De leeftijden zijn zeer uiteenlopend. De jongste is 32 en de oudste 87.

De gedecoreerden zijn op heel uiteenlopende terreinen actief. Van carnaval tot kerkelijk werk, van ouderenwerk tot sportvereniging, van muziek tot bewaking van cultureel erfgoed en van welzijnswerk tot focus op de leefbaarheid.  

Anny van Rijswijk - Michels (80) - Berkel-Enschot - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Rijswijk - Michels heeft een lange staat van dienst binnen de Zonnebloem, afdeling Berkel-Enschot. Voor haar aantreden bij de afdeling Berkel-Enschot had zij al een lange staat van dienst bij de Zonnebloem nationaal. Vele jaren begeleidde zij vrijwillig mensen met een fysieke beperking die gebruik konden maken van een vakantie met de Zonnebloemboot. Voor vrijwilligers betekende dat hard werken en lange dagen van zorg en aandacht. Sinds 1997 heeft zij binnen Berkel-Enschot de zorg voor het bezoeken en informeren van gasten van de Zonnebloem. Ze verzorgt vaak het vervoer van gasten en treedt op als gastvrouw tijdens ontspanningsmiddagen. Ook organiseert zij vrijwilligersdagen. Maar liefst 13 jaar verzorgde en vermaakte zij gasten tijdens een verblijf in Woldersven in Waalre, wanneer de afdeling Berkel-Enschot vakantiemidweken organiseerde. Daarnaast is zij sinds 1989 vrijwilliger binnen de parochie Johannes XXIII (voorheen St. Caecilia) in Berkel-Enschot. Opvallend is ook de opvang die zij bood aan een voor de oorlog gevlucht jong gezin uit Bosnië. Zij bood deze familie onderdak in 1995 en hielp hen met de inburgering.

Martijn Baarendse (32) - Berkel-Enschot - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Baarendse was al op 14-jarige leeftijd actief als vrijwilliger. Tot op de dag van vandaag is hij zeer actief als vrijwilliger naast zijn drukke baan. Van 2001 tot 2011 verrichtte hij wekelijks vrijwilligerswerk voor de Stichting Jeugdbelangen in Berkel-Enschot. Hij begeleidde elke zaterdag allerlei activiteiten bij Jeugd- en jongerencentrum Time-out. Na verloop van tijd werd hij coördinator. Daarnaast was hij in die jaren coördinator van het Kindervakantiewerk in Berkel-Enschot. Ook organiseerde hij jaarlijks de intocht van Sinterklaas in dit dorp. Sinds 2006 is hij bovendien actief in de Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot/Heukelom. Hij heeft hier diverse functies bekleed en is lid van diverse commissies. Sinds 2011 is hij bovendien zeer actief binnen de Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot. Hij heeft deze stichting opgericht en is hiervan voorzitter. Deze stichting organiseert allerlei activiteiten in Berkel-Enschot voor kinderen, zoals kindervakantiewerk, Sinterklaasintocht, voorstellingen voor de jeugd, knutseldagen, enz. Sinds 2008 is hij bovendien voorzitter en trainer bij Volleybal Club Udenhout (VCU).

Kees Bekkers (67) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al sinds 2000 is de heer Bekkers actief in de amateur podiumkunst-/musicalwereld. Bij musicalverenigingen On Stage en BOeMS is hij verantwoordelijk voor de decorbouw, beheert hij de opslag en coördineert hij de zoektocht naar rekwisieten. Daarnaast verricht hij sinds 2006 veel hand- en spandiensten voor musicalvereniging TiKiKo. Tevens is de heer Bekkers sinds 2008 beheerder van de Werkplaats voor Amateurkunst Tilburg (WAT-hal). Hij is hier verantwoordelijk voor alle technische faciliteiten in de meest ruime zin van het woord. Ook organiseert hij vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden en bardiensten. Hij onderhoudt de contacten met huurders en rapporteert aan het bestuur. Bij toneelvereniging Amphiltheater is hij sinds 2011 verantwoordelijk voor de opbouw, afbraak, geluidstechniek en heeft hij de zorg voor materialen en opslag. Al deze activiteiten voert hij geheel belangeloos uit.

Maria Lemmens - van Bladel (72) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Lemmens-van Bladel is al sinds 1992 vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Groeseind-Hoefstraat. Afgelopen december vierde zij haar 25-jarig jubileum. Naast algemeen vrijwilliger neemt zij al 22 jaar het voorzitterschap van deze afdeling van de Zonnebloem voor haar rekening. Zij steekt altijd zelf de handen uit de mouwen en neemt vaak het voortouw als er activiteiten moeten worden georganiseerd. Haar vrijwilligerscarrière gaat echter al veel verder terug. Zij is namelijk sinds 1980 al actief als vrijwilliger op diverse fronten. Zo zat zij 8 jaar lang in de ouderraad van basisschool De Cocon, 5 jaar in het bestuur van ouderraad Michael mavo Tilburg en had ze diverse vrijwilligersfuncties bij parochie Groeseind-Hoefstraat in Tilburg. Daarnaast is zij 4 jaar lang mantelzorger geweest voor haar ouders en heeft 21 jaar zitting gehad in de personeelsvereniging van haar voormalige werkgever Otto B.V.

Erik Boogert (48) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Boogert is in totaal 20 jaar vrijwillig actief geweest bij de Brandweer Tilburg. In deze 20 jaren is hij van grote betekenis geweest voor de vrijwilligers. Hij vervulde diverse functies, van manschap tot bevelvoerder met als specialisme chauffeur. Daarnaast was hij teammanager. Ook is hij van grote betekenis geweest bij de totstandkoming van het brandweermonument in Schaarsbergen. Hij nam zitting in de commissie tot oprichting van het monument. Tussen de burgemeesters en commandanten heeft hij als manschap op eigen correcte en duidelijke manier van communiceren de belangen van de werkvloer behartigd. Na de totstandkoming van het monument is de heer Boogert nog jaren lid geweest van de onderhoudscommissie. Hij wordt gekenmerkt als iemand met een grote loyaliteit naar de organisatie.

Annie van Heerebeek - Bressers (75) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1985 is mevrouw Van Heerebeek - Bressers vrijwillig actief voor Parochie De Goede Herder in Broekhoven. Zij heeft hier diverse functies gehad en is nog steeds actief. Zo is zij al ruim 20 jaar lid van de Torengroep, die zich bezighoudt met de dagelijkse gang binnen de parochie in de kerk aan de Broekhovenseweg in Tilburg. Zij fungeert als aanspreekpunt voor de vrijwilligers, werkgroepen, het pastorale team, het parochiebestuur en de parochianen. Daarnaast is zij voorzitter van de Bezoekgroep. Organisatorisch is zij de spil in de organisatie. Zij verricht huisbezoeken, regelt vergaderingen, organiseert ziekenmiddagen en maakt de kerkboekjes. Verder organiseert zij thema-ochtenden en heeft ze de koffiegroep opgericht. Ook organiseert zij filmmiddagen voor ouderen. Zij is contactpersoon voor een aantal werkgroepen en participeert zelf ook in een aantal werkgroepen. Voor het project 'Luisteren in je Leunstoel' van ContourdeTwern is zij sinds 2013 vrijwilliger. Dit is een interventieproject voor eenzaamheidspreventie en identiteitsversterking voor ouderen. Mevrouw Van Heerebeek heeft bovendien een projectgroep opgericht in wijkcentrum Koningshaven. Sinds 2003 is zij vrijwillig actief als bestuurslid van de Stichting Koningshaven. Door haar tomeloze inzet heeft een groot aantal activiteiten hun plek in het wijkcentrum kunnen vinden. Sinds 2016 is zij bovendien vrijwillig secretaris van de stichting Erfgoed Fatima.

Joost van Dongen (71) - Udenhout - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Dongen is al sinds 1996 actief als vrijwilliger. Zo was hij 18 jaar lid en 16 jaar voorzitter van het Gemengd Koor Udenhout. Een koor dat momenteel bestaat uit 58 leden. Sinds 1998 vervult hij hier de voorzittersrol. Hij heeft gezorgd voor bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast is hij tot 2016 13 jaar lang bestuurslid geweest van de Stichting De Peppel in Udenhout. Deze stichting beheert een aantal gebouwen in Udenhout met een sociaal culturele functie. Sinds 1997 is hij bestuurslid bij 't Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel. Daarnaast verricht hij vrijwilligersactiviteiten voor de Vincentiusvereniging Udenhout en Biezenmortel. Een stichting die zich inzet voor de medemens die het financieel zwaar heeft.

Frans-Jan Bertens (60) - Tilburg - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bertens is sinds 2002 vrijwillig zeer actief op diverse fronten. Zo is hij sinds dat jaar bestuurslid bij Stichting Roze Maandag. De heer Bertens heeft aan de wieg gestaan van het oprichten van deze stichting. Sinds 2008 is hij ook voorzitter van de cliëntenraad van woonzorgcentrum De Kievitshorst. In die hoedanigheid denkt hij mee en adviseert hij over het beleid en de dagelijkse gang van zaken in het belang van de bewoners en familie binnen dit woonzorgcentrum. Daarnaast is hij sinds 2006 bestuurslid van de Carnavals Stichting Tilburg, sinds 2017 bestuurslid van de Brabantse Carnavalsfederatie en sinds 2012 coördinator van clubgebonden evenementen van HC (Hockey Club) Tilburg. De heer Bertens is sinds mei 2011 bestuurslid bij de Tilburgse Sport Raad. Mede op zijn initiatief is de Tilburgse Sportraad gegroeid tot het onafhankelijke adviesorgaan dat het nu is. Daarnaast zit hij in de Raad van Advies van Kermis FM sinds 2013 en is hij sinds 2015 expeditieleider Stadsbos013. Sinds 2015 is hij voorzitter van de Stichting HapStap. Sinds 2017 maakt hij deel uit van de Raad van Toezicht Home Instead Thuisservice. Home Instead Thuisservice zorgt ervoor dat de belanghebbenden zo lang en aangenaam mogelijk in hun eigen vertrouwde leefomgeving kunnen blijven wonen.

Corrie Verdonk - van den Dries (81) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Verdonk - van den Dries is al sinds 1964 actief als vrijwilliger bij EHBO-vereniging Petrus Donders in Tilburg. Zij wordt gezien als een vakvrouw. Al sinds het begin van haar vrijwillige loopbaan is zij actief als Kringleidster, Lotus-instructeur en breed inzetbare vrijwilliger bij veel EHBO-activiteiten. Daarnaast is zij aanwezig op ledenvergaderingen, lezingen, buitenoefeningen, etc. Ook verzorgt ze EHBO-cursussen voor Tilburgse studenten. Daarnaast is zij sinds 1980 actief bij wandelsportvereniging Hart van Brabant in Tilburg. Bij diverse wandelmarathonevenementen neemt zij de organisatie van de EHBO iedere keer weer op zich.

Jan van den Hoof (68) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1994 is de heer Van den Hoof vrijwillig actief als competitieleider/wedstrijdleider/plaatsvervangend voorzitter van de Senioren Biljart Competitie Hart van Brabant. De competitie bestaat uit 30 verschillende verenigingen met in totaal 600 leden. Het hele jaar door organiseert hij competities. Ook de wedstrijdleiding van de Coupe Midden-Brabant ligt bij de heer Van den Hoof. Sinds 2007 is hij plaatsvervangend voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter is hij de persoon die bestuurlijke beslissingen neemt in overleg met de overige bestuursleden.

Karin Gloudemans - Huijben (58) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Gloudemans - Huijben is al vanaf haar 18e (1979) vrijwillig actief bij Jong Nederland Loven-Besterd in Tilburg. Tot 2012 had zij de leiding over verschillende leeftijdsgroepen. Ze heeft veel nieuwe aanwas opgeleid tot geschikte leiding van de groepen. Sinds 1986 heeft zij ook het penningmeesterschap op zich genomen. Naast deze vaste taken voert zij sinds 1979 nog vele andere werkzaamheden vrijwillig uit Jong Nederland Loven-Besterd. Zo zorgt zij voor boodschappen voor de vereniging, zoekt kampterreinen uit, begeleidt activiteiten, gaat mee op kamp, is contactpersoon voor de Grote Club Actie, vraagt subsidies aan voor cursussen van de leiding, regelt verzekeringen voor de vereniging, enzovoorts.

Jan Verwegen (86) - Berkel-Enschot - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Verwegen is reeds sinds de jaren '70 actief als vrijwilliger op diverse fronten. Zo is hij sinds 1975 zo'n 25 uur per maand actief voor de afdeling Berkel-Enschot van de Zonnebloem. Hij was hier lange tijd penningmeester en is lid van de activiteitencommissie. Meer dan 20 jaar zet hij zich in voor mensen met een fysieke beperking. Hij legt huisbezoeken af en organiseert ontspanningsmiddagen en bustochten. Daarnaast doet hij sinds 2013 vrijwilligerswerk voor de Johannes XXIII Parochie (St. Caecilia) in Berkel-Enschot. Ook zet hij zich al meer dan 25 jaar in bij de Avondvierdaagse Berkel-Enschot als gediplomeerd verkeersbrigadier. In het verleden was de heer Verwegen 30 jaar lang vrijwillig actief betrokken bij Carnavalsvereniging De Bullekus, waar hij begon als penningmeester en jaarlijks nauw betrokken was bij de opbouw voor de optocht. Ondanks zijn respectabele leeftijd van 85 jaar is de heer Verwegen nog steeds actief als vrijwilliger.

Manfred van Zeeland (48) - Udenhout - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Zeeland is sinds 1991 actief in het bestuur van de stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot - Heukelom. De laatste 10 jaar is hij voorzitter. De heer Van Zeeland heeft gezorgd voor vernieuwing en verjonging van het openbaar Carnaval en hij heeft veel nieuwe initiatieven ontplooid. Zo is er onder zijn voorzitterschap een jeugdraad van 11 geïnstalleerd. De heer Van Zeeland is het hele jaar bezig met voorbereidingen voor Carnaval. Naast zijn vrijwillige inzet voor het openbaar carnaval is hij sinds 2009 jeugdleider bij voetbalvereniging SVSSS in Udenhout. Buiten het begeleiden van zijn team zorgt hij ook voor materialen en organiseert hij het vervoer naar wedstrijden.

Anja Severijnen - Nobels (62) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Severijnen - Nobels verricht al sinds 1998 vrijwilligerswerk. Tot en met 2004 was zij secretaris van het schoolbestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de bijbel in Tilburg, waaronder 2 basisscholen vielen. Van 2006 tot 2011 was zij actief als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Voordien was zij al enige jaren notulist van dit college. Van 2011 tot 2018 was mevrouw Severijnen - Nobels scriba (secretaris) van de Kerkenraad en het Moderamen. Een omvangrijke taak. Daarnaast is zij sinds 2017 lid van de redactie van het kerkblad De Leidraad en behartigt zij sinds 2011 het Kerkelijk Bureau (ledenadministratie e.d. verhuur zalen). Daarnaast is zij sinds 2013 vrijwillig actief als secretaris binnen de stuurgroep Sage; een samenwerkingsverband van de protestantse gemeenten van Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg e.o. Vanaf 2010 is zij lid van het dagelijks bestuur van het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk in Nederland in Noord-Brabant en Limburg en een jaar later werd zij lid van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland.

Joop van Griensven (66) - Berkel-Enschot - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Griensven is sinds 2000 vrijwillig actief in het bestuur van de Nationale Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten (FES). Vanuit zijn positie binnen FES heeft hij veel werk verricht voor de fibromyalgiepatiënt. In 2007 richtte hij samen met anderen The European Network of Fibromyalgie Associations ENFA op, zodat de belangen van de fibromyalgiepatiënt op Europees niveau beter worden behartigd. Op Europees niveau bleek ook dat de belangenbehartiging van andere aandoeningen beter kon. Hij richtte daarom Pain Alliance Europe (PAE) op. Een organisatie die veel invloed heeft op verbetering van de pijnzorg in Europa. De heer Van Griensven is ervaringsdeskundige. Het is extra bewonderenswaardig dat hij, ondanks zijn ziekte, al vele jaren zoveel tijd investeert voor betere pijnzorg en erkenning van de ziekte fibromyalgie ten bate van zoveel andere fibromyalgiepatiënten.

Bas Klazen (57) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al vanaf 16-jarige leeftijd is de heer Klazen als vrijwilliger actief voor de Wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt in Tilburg. In 1978 begon hij als jonge vrijwilliger bij onder andere de programmacommissie van de Kasteelhoeve; het toenmalige wijkcentrum van de Hasselt. Hij was betrokken bij allerlei activiteiten en groeide al snel door naar bestuurlijke functies. In 1988 is hij benoemd tot voorzitter van de nieuwe, gefuseerde wijkorganisatie Goirke - Hasselt. Hij heeft zich ingezet voor zowel de jeugd als de kwetsbare bewoners in de wijk en heeft meegewerkt aan de realisatie van een wijkgezondheidscentrum. Hij heeft een initiërende rol gehad bij de totstandkoming van het nieuwe wijkcentrum De Poorten in de voormalige Hasseltse kerk. In 1996 zijn meerdere wijkorganisaties gefuseerd tot het WOGH (Wijk Organisatie Goirke-Hasselt) met de heer Klazen als voorzitter. In 2002 heeft hij samen met de parochie een Eerste Hulpfonds opgericht voor mensen uit de wijk die het financieel even moeilijk hebben. Hij is veel uren per week bezig om alles wat er in de wijk speelt bij te houden, informatie te geven en rondleidingen door de wijk te geven aan partijen die daarnaar vragen. Daarnaast heeft hij zitting in verschillende comités, zoals het Spoorpark.

Toos Hobbelen - de Kok (87) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op diverse wijzen is mevrouw Hobbelen - de Kok jarenlang actief geweest voor haar parochiegemeenschap. Zij is vanaf 1963 betrokken bij het Gemengd Koor Petrus en Paulus. Reeds in die begintijd had ze een voortrekkersrol en later toen het dameskoor opging in het Gemengd Koor heeft zij langdurig onderdeel uitgemaakt van het koorbestuur. Uiteindelijk is ze ook voorzitter geworden. Ook is mevrouw Hobbelen - de Kok voorzitter geworden van de Werkgroep Kerk Muziek die gericht is op de afstemming van de kerkmuziek op de liturgie. In het verleden heeft zij ruim 50 jaar als vrijwilliger veel zieke medemensen begeleid naar het Bedevaartsoord Lourdes in de Franse Pyreneeën. Zij hielp zowel in het ziekenhuis aldaar als tijdens de 20-uur durende treinreis erheen. Ook voor de niet-zieke pelgrims heeft zij zich ter plekke altijd ingezet, met name als hotelleidster. Sinds 1980 is zij vrijwillig actief voor het CDA. Van 1997 tot 2010 was zij notulist bij vergaderingen van het Stichtingsbestuur van het Crematorium en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zij verrichtte daar nog andere ondersteunende taken.

Harrie Maijen (79) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Maijen is sinds 1986 vrijwillig actief als voorzitter van gemengd koor Les Amis. Dit koor viert binnenkort het 40-jarig jubileum. Het koor heeft 30 leden en verzorgt jaarlijks diverse openbare optredens. Onder andere: het seniorenconcert, najaar concert, de 55+-korendag en het jubileumconcert. De heer Maijen is in totaal 26 jaar bestuurslid (voorzitter) van gemengd koor Les Amis. Wekelijks is hij te vinden bij repetities, bezoekt hij vergaderingen van de Federatie Zangverenigingen en themadagen van deze vereniging. Verder zoekt hij altijd naar mogelijkheden om het koor te promoten en onder de aandacht te brengen. Ook verzorgt hij de maandelijkse nieuwsbrief van het koor. Naast voorzitter van Les Amis, staat de heer Maijen sinds 1990 klaar voor de bewoners uit de straat waar hij vroeger (tot 2003) woonde.

Jeanne ter Morshuizen (84) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Ter Morshuizen heeft veel jaren vrijwillig onderdeel uitgemaakt van het Kringbestuur van de KBO Tilburg. Van 1995 tot 2003 als voorzitter van de Kring en later nog jaren als adviseur van het bestuur. Zij heeft een nieuwe KBO-afdeling in de Reeshof opgericht. Inmiddels is daar een bloeiende KBO-vereniging met veel leden en veel activiteiten waar ouderen elkaar ontmoeten en elkaars belangen behartigen. Mevrouw Ter Morshuizen neemt sinds 2014 de coördinatie van de KBO-afdeling die zich bezighoudt met persoonlijke belangenbehartiging. Deze afdeling geeft steun en aandacht aan KBO-leden, en legt lief- en leedbezoeken af. In 1995 ontving zij bij haar afscheid van haar baan bij de Thuiszorg Midden-Brabant al de Eremedaille in Goud in de Orde van Oranje Nassau.

Rien van Oirschot (73) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Oirschot zet zich al sinds 1984 vrijwillig in op diverse terreinen. Zo heeft hij al 33 keer de bedevaart naar Kevelaer als koptrekker begeleid. Hij is gemiddeld 10 uur per week actief als hardlooptrainer bij Tilburg Road Runners. Hij verzorgt zo'n 2 x per week trainingen; op donderdagavond en zaterdag. De groepen bestaan gemiddeld uit 25 leden. Daarnaast is hij actief naar allerlei doelgroepen. In samenwerking met Tilburg Road Runners en De Wever geeft hij training aan (jong) dementerenden. Op verzoek verzorgt hij ook een aantal trainingen aan asielzoekers en vluchtelingen of andere doelgroepen, soms ook in aanloop naar een evenement, zoals de Warandeloop, Bosloop of Kruikenloop. In het verleden was hij 16 jaar lang trainer en lid van de activiteitencommissie van RKSV Were Di.

Ad van Oudheusden (66) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Oudheusden is als sinds 1996 actief als vrijwilliger op diverse fronten. Zo nam hij als familielid van één van de bewoners 14 jaar lang zitting in de Verwantenraad van Amarant. Ook heeft hij 18 jaar lang (tot zeer recent) vrijwillig allerlei taken opgepakt bij Woonlocatie Oosterhout Elckerlycplein voor verstandelijk beperkten. Hij kookte regelmatig voor de bewoners, onderhield de tuin en was klusjesman. Daarnaast is de heer Van Oudheusden zeer actief als vrijwilliger in de Tilburgse wijk Loven-Besterd. Zo is hij sinds 2012 actief als bestuurder in de wijkraad, waar hij sinds 2014 voorzitter is. Ook is hij sinds 2014 buurtpreventiecoördinator. Daarnaast is hij sinds 2004 bestuurlijk actief bij Huurders Belangen Organisatie (HBO) en zet hij zich sinds 2004 ononderbroken vrijwillig in voor de huurders van Tiwos. Bij het groot onderhoud van de 250 woningen in de wijk Loven in 2012 heeft de heer Van Oudheusden een belangrijke rol gespeeld in de communicatie naar en de belangenbehartiging van de bewoners. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het opknappen van het Rozenplein in de wijk Loven.

Marianne Broeders - Pijnenburg (75) - Berkel-Enschot - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Broeders - Pijnenburg is sinds 1995 vrijwillig actief voor Muziekvereniging Concordia in Berkel-Enschot. Al 23 jaar is zij actief lid van de beheercommissie. Het Muziekhuis in Berkel-Enschot is een repetitieruimte voor muziekvereniging Concordia en meerdere culturele huurders. Diverse orkesten, koren, computer- en schilderclubs maken gebruik van deze ruimte. Dagelijks opent mevrouw Broeders - Pijnenburg het Muziekhuis voor de huurders en zorgt voor een perfecte ontvangst. Ze draait vele bardiensten en maakt het rooster voor de andere bardienstvrijwilligers. Als lid van de beheercommissie verzorgt ze ook de gehele inkoop. Ruim 20 jaar heeft zij daarnaast het Muziekhuis schoon gehouden. Ook beheert ze de repetitieruimte van het koor Berkel Enschot Zingt (BEZ). Dit doet zij sinds 2007. In het verleden had mevrouw Broeders - Pijnenburg allerlei vrijwilligerstaken, zoals verkeersbrigadier op de school van haar kinderen, hulpouder en assistent bij de wekelijkse handvaardigheidslessen en begeleider van het schoolkamp.

Wim Smulders (87) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Smulders heeft zich naast een lang werkzaam leven sinds 1966 vrijwillig ingezet voor de maatschappij. In het verleden was hij 33 jaar vrijwillig actief voor de zwemvereniging 's-Hertogenbossche Watervrienden. Sinds 1972 is hij vrijwillig actief voor de Auto Hobby Club van KPN. Hij besteedde hier vele vrije avonduren aan. Sinds 2012 is de heer Smulders vrijwillig actief als bestuurslid van Stichting Postelstaete; een ontmoetingsruimte waar circa 100 ouderen gebruik van maken. De heer Smulders was hier tot eind december 2018 beheerder, gastheer, contactpersoon en voerde administratieve werkzaamheden uit. In het verleden was hij 7 jaar lang collectant van de kerkbijdrage voor een parochie in 's-Hertogenbosch.

Frans de Bruijn (68) - Tilburg - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Bruijn zet zich al vele jaren belangeloos in op muzikaal, cultureel en maatschappelijk gebied. In het bijzonder in zijn huidige functie als directeur bij de Koninklijke Souvenir des Montagnards, waar hij sinds 2012 de drijvende kracht is. Daarnaast is hij actief voor de stichting Piushaven Levend Podium, waar hij sinds 2014 vanuit de stuurgroep de belangen behartigt van de bewoners van dit gebied dat een grote transformatie heeft ondergaan. Reeds vóór 2012 was hij actief op diverse terreinen. Zo was hij 8 jaar lang voorzitter van het Euregio Jeugd Orkest (EJO) en van 1996 tot 2014 was hij betrokken (en oprichter) van de Lions Club Regte Heide, waar hij zich jarenlang heeft ingespannen voor diverse goede doelen, waaronder de renovatie/uitbreiding van een ziekenhuis in Zambia. Van 2004 tot 2009 was hij voorzitter, directeur en dirigent van Muziekvereniging Prinses Juliana Moergestel.

Dursun Can (47) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Can is al vanaf 1995 actief als vrijwilliger en zet zich met name in voor de integratie van nieuwkomers, vluchtelingen, Turkse jongeren en ouderen. Zijn vrijwilligerswerk is hij begonnen bij de Stichting Jongeren Centrum Tilburg. Zijn taak was jongeren stimuleren tot actieve deelname van de maatschappij. Hij organiseerde bijvoorbeeld sociaal culturele activiteiten voor Turkse jongeren. Daarna was hij 4 jaar lang vrijwilliger bij het Steunpunt Turkse Ouderen met Onderwijs. Hij heeft ook hier een rol gespeeld in het bevorderen van de integratie van Turkse Nederlanders. Ook nodigde hij vluchtelingen uit, bood taallessen aan en speelde een rol bij hun integratie. Daarna was hij 10 jaar lang activiteitencoördinator / initiatiefnemer bij het inmiddels opgeheven Sociaal Cultureel Centrum Stichting Prisma Eindhoven en Tilburg. Deze activiteiten zette hij voort (tot heden) bij het huidige Sociaal Cultureel Centrum Stichting ECCB. De heer Can wordt omschreven als een bruggenbouwer, iemand die mensen van verschillende culturen bij elkaar brengt. Hij heeft dan ook veel betekend voor de bevordering van de integratie van Turkse nieuwkomers, maar ook voor de integratie en opvang van vluchtelingen.