Maatregelen om Tilburg klimaatbestendiger te maken

03 juli 2020
Stadsstrand met strandstoelen en bezoekers

(Foto: Dolph Cantrijn)

Tilburg gaat meer ruimte maken voor bomen en planten, gaat bedrijventerreinen vergroenen en natuurlijke waterbergingen in de stad aanleggen. Deze en andere punten staan in de Uitvoeringsagenda Koel Tilburg.

In de Uitvoeringsagenda staan kansen en mogelijkheden om Tilburg klimaatbestendiger te maken.

Extremer weer

Tilburg krijgt, net als de rest van Nederland, steeds meer te maken met extremer weer. Het gaat vaker en harder regenen, er komen meer en langere hittegolven en de bodem droogt steeds verder uit. Dit levert overlast en schade op voor mens en natuur.

Doelstellingen

Tilburg gaat hier mee aan de slag. In de uitvoeringsagenda staan 6 doelstellingen die zijn gebaseerd op het groener maken van de stad en de omgeving. Door meer ruimte te maken voor bomen en planten, door natuurlijke waterbergingen te creëren in de stad, door bedrijventerreinen te vergroenen, door parken aan te leggen in en rond de stad, door verharding van straten en pleinen tegen te gaan, door bomen in te zetten als natuurlijke schaduw, door bewoners te stimuleren om gevel-, dak- en achtertuinen aan te leggen en te vergroenen en door regenwater op te vangen en te gebruiken voor momenten van hitte en droogte.

En er komt een website waar bewoners van de stad informatie en tips kunnen vinden om hun woning en tuin beter voor te bereiden op weersextremen. Op deze site vinden bezoekers een interactieve kaart waar zij kunnen toetsen wat de beste klimaatmaatregelen rondom hun woning zijn.

Samenwerking

De uitvoeringsagenda is een samenwerking tussen de gemeente en partijen uit de stad zoals de waterschappen, woningcorporaties, verzekeraars en de bibliotheek. In de agenda zijn ook een aantal concrete projecten genoemd, die als inspiratie kunnen dienen voor nieuwe initiatieven.

Wethouder Mario Jacobs: "Het klimaat verandert sneller dan gedacht. Er zijn veel kansen en mogelijkheden die bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de stad. Om hier richting aan te geven hebben we in deze agenda zes doelstellingen geformuleerd en worden er beleidsregels vastgesteld. Wij hopen dat onze eigen gemeentelijke projecten inspiratie vormen voor bewoners van onze stad maar doen ook een nadrukkelijk appel op andere organisaties in en om de stad om deze doelstellingen ook te verankeren eigen ambities en beleidsopgaven".

Deze week heeft het Tilburgse college ingestemd met de Uitvoeringsagenda Koel Tilburg.