Meepraten over stadsregionale parken

26 februari 2020
Schapen in park Pauwels

De gemeente heeft 3 stadsregionale parken: Pauwels, Stadsbos013 en Moerenburg-Koningshoeven. Omwonenden kunnen tijdens informatiebijeenkomsten meepraten over het beheer van deze parken.

De eerste op 10 maart van 19:30 tot 21:30 uur gaat over het gebied Moerenburg-Koningshoeven. Aanmelden hiervoor kan tot 3 maart. De tweede bijeenkomst over Stadsbos013 is op 12 maart van 19:30 tot 21:30 uur. Omwonenden kunnen zich hiervoor tot 5 maart aanmelden. De laatste bijeenkomst op 16 maart tussen 19.30 en 21.30 uur gaat over park Pauwels. Opgeven kan tot 9 maart. Omwonenden die een bijeenkomst willen bijwonen, kunnen mailen naar Carla Wondergem. Na bevestiging krijgen geïnteresseerden te horen waar de bijeenkomst is.

Meedenken

In een eerdere fase konden omwonenden al meedenken over de visie voor de parken. Het komende half jaar organiseert de gemeente 4 à 5 bijeenkomsten waarin inwoners hun ideeën kunnen geven over de beheerrichtlijnen. In de eerste bijeenkomst wordt aan de aanwezigen gevraagd hoe ze tegen het huidige beheer aankijken en hoe dit in de toekomst zou moeten zijn. Ook staat het planproces voor de 3 parken op de agenda.

Van tevoren nadenken mag

Geïnteresseerd om een van de bijeenkomsten bij te wonen? Denk dan over de volgende dingen na: wat vindt u van het huidige beheer van uw directe leefomgeving? Maak foto's van dingen die er goed of fout gaan. Welke verbeteringen zou u graag zien op het gebied van beheer? En welke kansen ziet u om het beheer van de parken gezamenlijk aan te pakken en dat in nieuwe samenwerkingen te doen? Hierbij kunt u denken aan samenwerking met de gemeente of met andere stakeholders.

Moerenburg-Koningshoeven, Stadsbos013 en Pauwel zijn stadsregionale parken. De gebieden zijn volop in ontwikkeling. Voor alle 3 zijn eerder visies opgesteld. Naast verdere ontwikkeling is het ook belangrijk dat de gebieden goed beheerd worden. Daarvoor gaat de gemeente richtlijnen opstellen. De gemeente wil 1 leidraad voor de stadsregionale parken opstellen, die recht doet aan de specifieke kenmerken van de verschillende parken. De parken verschillen bijvoorbeeld in de fase van aanleg, soort inrichting, sfeer, soort functies en grootte. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht bij Carla Wondergem.