Meer budget voor makers 

17 september 2021
danseres steekt haar arm uit naar lichtinstallatie

De kunst- en cultuursector is - net als vele andere sectoren - hard getroffen door de coronacrisis. Het college heeft daarom het subsidieplafond van de tweede ronde van het Makersfonds 2021 eenmalig verhoogd met 150.000 euro.

Hiermee was het beschikbare budget in de tweede ronde 225.000 euro. Er zijn 62 aanvragen ingediend, voor een totaalbedrag van € 430.010,46.

44 aanvragen gehonoreerd in 2021

Alle aanvragen zijn beoordeeld en er waren gesprekken met de aanvragers die, op basis van de schriftelijke beoordeling, het meest aansloten op de criteria van de regeling. Gezien de grootte van het beschikbare budget zijn er deze ronde 33 aanvragen gehonoreerd. In 2021 zijn daarmee in totaal 44 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van 300.000 euro.

Makersfonds in 2022

Het Makersfonds is opgezet in 2017 en sindsdien is meer dan € 1 miljoen verstrekt aan 169 Tilburgse makers. Het fonds maakt onderdeel uit van het Cultuurplan 2021-2024 en blijft de komende jaren beschikbaar voor de makers uit de stad. In januari 2022 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het Makersfonds.