Meer fietsenstallingen binnenstad

13 juli 2017

De Tilburgse binnenstad krijgt dit najaar extra stallingsvakken voor fietsen. De vakken komen op verschillende drukke plekken. Fietsers kunnen hier voor maximaal een uur hun fiets stallen.

Ongeveer de helft van alle binnenstadbezoekers komt nu al op de fiets. Het college wil dat aantal verhogen. Naast de fietsvakken krijgen de gemeentelijke fietsenstallingen onder meer ruimere openingstijden en verbetert de informatie over fietsgebruik, zodat mensen eerder de fiets willen pakken. Ook zoekt de gemeente naar oplossingen voor het stallen van snorfietsen, scooters en brommers.   

De zogenaamde hotspots waar de extra fietsvakken komen zijn het Pieter Vreedeplein, de Emmapassage, de Vijfsprong, de Stationsstraat/Poststraat en de Willem II straat. In september wordt in overleg met de winkeliersverenigingen en bewonersvertegenwoordigers bepaalt waar en hoeveel extra fietsvakken op de diverse hotspots komen.

Ruimen

De gemeente gaat ook in een groter gebied van de binnenstad verkeerd gestalde fietsen ruimen. Voorheen werden met name rond het centraal station en het kernwinkelgebied fietsen geruimd. Nu is de hele binnenstad tussen de Burgemeester Brokxlaan, de Cityring en het Koningsplein aangewezen als ruimingsgebied. Niet alle verkeerd gestalde fietsen worden hier geruimd. Waar er sprake is van overlastsituaties gaat de gemeente sneller ingrijpen en dus eerder ruimen.

Wethouder Jacobs: "De gemeentelijke fietsenstallingen zijn gratis en met bijna 1 miljoen bezoekers per jaar weten veel fietsers ze ook goed te vinden. Maar helaas zie je in de binnenstad zelden nog plekken waar geen fiets staat. De fiets hoort natuurlijk thuis in het Tilburgse straatbeeld, maar het komt de leefbaarheid ten goede als je niet je nek breekt over fietsen die lukraak overal geparkeerd staan. Met extra fietsparkeervakken op de hotspots, maar ook het verbeteren en uitbreiden van de huidige fietsenstallingen, willen we het fietsgebruik voor bezoeken aan de binnenstad stimuleren, maar we gaan ook strenger handhaven om overlast aan te pakken."

Planning

In het najaar start de aanleg van de fietsvakken op de diverse hotspots. Vanaf oktober worden fietsers actief gewezen op de fietsenstallingen en stallingsplekken door gastheren en -vrouwen. Dan start ook het handhaven in het uitgebreide ruimingsgebied. In januari 2018 evalueert de gemeente de nieuwe maatregelen.